Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Participujúca samospráva

Participácia, moja láska 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s českou organizáciou Participation Factory dňa 25. mája 2021 zorganizoval konferenciu PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021, ktorá sa realizovala v rámci celosvetovej iniciatívy Týždeň otvoreného vládnutia a celoročného programu vzdelávania s názvom Na občanoch záleží.

Čo sme ponúkli?

Májová ochutnávka prezentácií na tému participácia sa niesla v duchu: čo všetko ste chceli o participácii vedieť, ale báli ste sa opýtať. Ponúkli sme prezentácie a príbehy o tom, ako funguje participácia v praxi, aké nástrahy každodennosti na ňu čakajú v kanceláriách obecných, mestských úradov, či ministerstiev, aké mýty a predsudky sme si o participácii vytvorili, ale aj o tom, aké sú trendy doma i vo svete.

Dostupné prezentácie z konferencie

Participácia vo verejnej správe utópia, alebo realita?

Koordinátori participácia - nový normál

Príklady z praxe

Fotografia Zoomu z konferencie 25.5.2021

Záznam z podujatia

Participation factory - mentoring

Ponuka na 5 bezplatných hodín mentoringu (PDF, 131 kB), o ktoré môžete v previazaní na participatívne procesy požiadať v Participation Factory.

Pozvánka na konferenciu: Participácia, moja láska 2021


Zapojení experti: Martin Giertl (PNG, 223 kB), Lucia Lacika (PNG, 184 kB)Tomáš Rákos (PNG, 171 kB), Anna Těhlová (PNG, 153 kB)Daniel Klimovský (PNG, 252 kB), Barbara Gindlová (PNG, 233 kB), Michal Sedláčko (PNG, 225 kB), Alexandra Poláková Suchalová (PNG, 224 kB), Elena Gallová Kriglerová (PNG, 207 kB), Martina Hrozenská (PNG, 170 kB)Alexandra Hrabinová (PNG, 223 kB), Dominika Halienová (PNG, 213 kB), Jarmila Fekiačová (PNG, 130 kB)Alena Petrželková
(PNG, 188 kB)


logo Participation FactoryParticipation Factory, česká organizácia, ktorá sa venuje témam: Komunikácia a budovanie komunity, Civic Tech, Participatívny rozpočet, Participatívne územné plánovanie, Účasť 101, Mesto 101, Participácia mladých, Smart City, Strategické plánovanie, Stratégia Smart City, Vyhodnotenie procesu, Odomknite svoje mesto, Facilitácia. V súčasnosti spolupracuje s Institutom plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) na pilotnom projekte zavádzania koordinátorov participácie do praxe dvanástich mestských častí hlavného mesta Praha. V mesiaci november 2020 sme realizovali niekoľko spoločných podujatí.
 
logo OGPTýždeň otvoreného vládnutia sa realizuje pod hlavičkou medzinárodnej iniciatívy Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. "Open Government Partnership", alebo "OGP"), Jeden konkrétny týždeň v roku je vždy vyhradený pre podujatia, realizované v rôznych krajinách, regiónoch, či mestách, ktoré sú zamerané na zviditeľnenie a podporu princípov otvoreného vládnutia. Cieľom je informovať verejnosť o otvorenom vládnutí, dôležitosti princípov transparentnosti, otvorenosti a participácie prostredníctvom rôznych typov aktivít – diskusných panelov, workshopov, konferencií, prednáškok so zapojením rôznych aktérov.

Participujúca samospráva – prečo participovať, ako a s kým?

Kto tvorí občiansku spoločnosť? Ako sa participuje v Mestskej časti Košice Sídlisko KVP? V akých oblastiach je spolupráca s občianskou spoločnosťou v meste Nitra najviac prehĺbená? Je mapovanie aktérov občianskej spoločnosti nikdy nekončiaci proces? Na akej úrovni najlepšie funguje zapájanie verejnosti v rámci práce Metropolitného inštitútu Bratislava?

Ako budovať dôveru a opätovne naštartovať vzťahy? Akým spôsobom podporovať občiansku spoločnosť, chod mimovládnych organizácií a budovanie občianskych kapacít? Aké komunitné podujatia organizujú krajské mestá Nitra, Bratislava a mestská časť Košice Sídlisko KVP? Aké majú tieto samosprávy skúsenosti s podporou neformálnych skupín, ako zapájajú mladých? Ponúkajú riešenie mestské nadácie?

Ako tvoriť verejné politiky spolu s občanmi? Aká tenká je hranica medzi komunikáciou a participáciou? Ako funguje participácia dovnútra inštitúcií a smerom k vyšším územným celkom?

O participácií ako o mozaike a mravenisku sa dozviete v zázname z podujatia, ktoré sa konalo dňa 18. mája 2021. Diskutovali v ňom sociálna psychologička a profesorka Jana Plichtová (FSEV UK v Bratislave), špecialista na participatívne plánovanie Juraj Hurný (Metropolitný inštitút Bratislava, hlavné mesto Bratislava), starosta mestskej časti Košice Sídlisko KVP Ladislav Lörinc a zástupca primátora mesta Nitra Miloslav Špoták. Podujatie moderoval Martin Mňahončák (NP Výskum MNO a OS, ÚSV ROS).

Záznam z podujatia

18.5.2021 Zoom foto


18.5.2021 Pozvánka

Učiace sa inštitúcie a komunity praxe

Podujatie Učiace sa inštitúcie a komunity praxe sa konalo dňa 11. mája 2021 a v reálnom čase si ho pozrelo viac ako 45 účastníkov.

Ako sa učiť moderne, inovatívne, ako učiť jednotlivcov, inštitúcie, ako sa učiť kolektívne a v praxi? Prečo školenia nie sú ideálny nástroj na nadobúdanie schopností a kompetencií vo verejnej správe? Odpúšťa vaša organizácia chyby, vie sa z nich učiť a poučiť? Ako začať so zmenou kultúry v zamestnaní? Môže byť kávičkovanie v práci efektívne? Diskutovali Alexandra Poláková Suchalová a Michal Sedlačko, odborní garanti programu Učiace sa inštitúcie. 

Komunitami praxe, ako inovatívnou formou učenia sa aj v prostredí verejnej správy, účastníkov previedol Michal Sedlačko. Predstavil pôvod a prínos komunít praxe, ako aj pohľad na učenie ako sociálny a praktický fenomén.

Pilotnú schému budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík predstavila Barbara Gindlová, garantka národného projektu Participácia (ÚSV ROS). Cieľom série pracovno-konzultačných stretnutí je zažiť si participáciu na vlastnej koži a hodnotovo sa pre ňu naladiť už na stretnutí.

Aké témy tvoria program vzdelávania? Aké boli očakávania účastníkov pri vstupe do programu Učiacich sa inštitúcií? Čo bolo pre lektorov najťažšie pri dizajnovaní tohto programu? Čo členov komunity najviac potešilo a čo najviac zarazilo? Ako vyzerá bežné konzultačno-pracovné stretnutie? Zmenili stretnutia pohľad účastníkov na participáciu a pripravované rezortné participatívne procesy? Diskusiu moderovala Barbara Gindlová, zúčastnili sa jej lektori vzdelávania Alexandra Poláková Suchalová a Michal Sedlačko a účastníci pracovno-konzultačných stretnutí René Baran z Národného bezpečnostného úradu a Miroslav Rousek a Mário Gnida z Ministerstva životného prostredia SR.

Záznam z podujatia

Fotografia zo Zoomu


Pozvánka 11.5.2021