Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2021, sobota
 

Správy


:


Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027
01. 12. 2021

V súlade s Uznesením vlády SR č. 360 z 21. augusta 2019 k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020 pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSVROS“) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja...

Kde sa nachádzame v rámci prípravy Operačného programu Slovensko 2021-2027 a čo ďalej
26. 11. 2021

Konzultáciami k návrhu Operačného programu Slovensko 2021-2027 (OP SK) naša angažovanosť nekončí a my pracujeme na vytvorení podmienok pre partnerstvo občianskej spoločnosti v téme eurofondov aj naďalej.  Momentálne nemáme k dispozícii podklady od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a...

Vyhodnotenie konzultácií so zástupcami/kyňami mimovládnych neziskových organizácií k návrhu Operačného programu Slovensko 2021 – 2027
04. 11. 2021

Počas októbra 2021 prebiehal konzultačný proces k návrhu Operačného programu Slovensko 2021 – 2027 (OP SK), do ktorého sa mali možnosť zapojiť aj zástupcovia a zástupkyne občianskeho sektora. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom pre investície,...

Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a princíp partnerstva politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027
15. 10. 2021

Rok 2021 predstavuje začiatok nového programového obdobia, s ktorým úzko súvisí aj potreba úprav a zmien pravidiel implementácie fondov Európskej únie. Je potrebné na tieto zmeny reagovať a nastaviť riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy. Ich súčasťou je aj pripravovaný nový zákon...

Rozšírenie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ o zástupcov a zástupkyne MNO
14. 10. 2021

Posledné mesiace intenzívne napreduje príprava Operačného programu Slovensko (OP Slovensko), ktorý bude jediným veľkým programom slúžiacim na rozdeľovanie európskych fondov v období 2021 - 2027. Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ je hlavným nástrojom na zapojenie...

Písanie zrozumiteľných úradných textov k fondom EÚ je celoeurópskou témou
24. 08. 2021

Zrozumiteľné písanie textov spojených s fondami EÚ je jednou z tém, ktorým sa dlhodobo venujeme aj v projekte Partnerstvo. V predchádzajúcej fáze projektu sme v rámci tejto témy pripravili Návrh vzdelávacieho programu pre oblasť zrozumiteľnej komunikácie a Komunikačno-štylistickú príručku....

VÝZVA na nominovanie zástupcov občianskej spoločnosti do Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+
12. 08. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyhlasujú výzvu na predkladanie nominácií na členov Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Príprava...

Princíp partnerstva zostáva kľúčovým princípov schválených európskych nariadení pre nové fondy EÚ na roky 2021 – 2027
06. 08. 2021

Princíp partnerstva, ktorého podstatou je aktívne a efektívne zapájanie zainteresovaných aktérov do riadenia a monitorovania fondov EÚ zostáva silne a explicitne zachytený v článku 8 všeobecného nariadenia EÚ o fondov EÚ č. 2021/1060. Nariadenie je súčasťou európskej...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]