Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2022, pondelok
 

Správy


:


Partnerský dialóg pri príprave IÚS v regiónoch
14. 04. 2022

S príchodom jari sme v rámci projektu Partnerstvo spolu so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vyrazili do regiónov. Cieľom našich ciest boli pracovné stretnutia so zástupcami/kyňami kraja.  Regionálne samosprávy aj v tomto období pracujú na tvorbe...

Spustil sa ďalší významný krok v procese prípravy nových eurofondov
12. 04. 2022

Minulý týždeň 6. apríla 2022 vláda schválila Partnerskú dohodu, ktorá bude v najbližšom období predložená Európskej komisii (EK) na schválenie. Partnerská dohoda je základný strategický dokument pre čerpanie eurofondov v novom programovom období. Ďalším krokom je predloženie Programu...

Kritizovať vie každý, ale hľadať riešenia, to už je iná vec
04. 03. 2022

V druhom rozhovore zo série “Umenie partnerstva” environmentálna konzultantka Martina Paulíková približuje jej aktivistické začiatky, ako aj skúsenosti z participatívnych procesov, na ktorých sa podieľala. Rozhovor viedol Laco Oravec v rámci projektu Partnerstvo. Kto je Martina Paulíková? Ako sa...

Sme o krok bližšie k tomu, aby Slovensko mohlo začať čerpať nové eurofondy
25. 02. 2022

Partnerská dohoda, ktorá je jedným z kľúčových dokumentov pre čerpanie nových eurofondov v období rokov 2021-2027 vstúpila 24. februára 2022 do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len MPK). Do MPK je možné sa zapojiť do 10. marca 2022. Podrobnejšie informácie sú dostupné na tomto odkaze...

Partnerstvo je cieľ, participácia je cesta
21. 01. 2022

Prvým hosťom série rozhovorov pod názvom “Umenie partnerstva” bol Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, neskôr vyše 20 rokov pôsobil ako právnik v Nadácii Charty 77. Splnomocnencom vlády je od roku 2014. Rozhovor...

Občianska spoločnosť sa môže stať súčasťou IÚS v Nitrianskom kraji
10. 01. 2022

Úrad splnomocnenca vlády pre rozovj občianskej spoločnosti sa v rámci projektu Partnerstvo aktívne venuje podpore občianskej spoločnosti aj na regionálnej úrovni. Prostredníctvom regionálnych aktivít sa snažíme predovšetkým prepájať zastúpenie samosprávnych krajov s regionálnymi MNO pri tvorbe...

Nové fondy EÚ: Ako nastaviť podporu obnovy budov efektívne a spravodlivo
21. 12. 2021

Nové fondy EÚ sú kľúčové aj pre činnosť environmentálnych MNO, s ktorými sme v piatok diskutovali o tom, ako nastaviť nové fondy EÚ tak, aby peniaze na obnovu budov a energetické úspory priniesli čo najväčší úžitok a sociálne spravodlivú podporu. Téma znižovania spotreby energie v domácnostiach a vo...

Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027
01. 12. 2021

V súlade s Uznesením vlády SR č. 360 z 21. augusta 2019 k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020 pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSVROS“) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]