Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2021, nedeľa
 

Aktuality


:


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach
15. 04. 2021

Menej hluku, lepší vzduch a zdravšie životné prostredie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej rozdelí 17 miliónov eur...

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo dotačnú výzvu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov
01. 04. 2021

Dotáciu možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorému v čase podania žiadosti o dotáciu bola právoplatným rozhodnutím udelená akreditácia MS SR podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“). Podľa účelu...

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na finančnú podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín
29. 03. 2021

V rámci tejto výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na projekty pre mládež
22. 03. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí prácu s mládežou prostredníctvom dotačnej výzvy PRIORITY. Výzva je súčasťou dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021. V tomto roku sa subjekty môžu uchádzať o maximálnu alokáciu 20 000 EUR na jeden projekt. Cieľom výzvy je...

Výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
16. 03. 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú: regionálna rozvojová agentúra, slovenská časť euroregiónu európske zoskupenie územnej spolupráce...

Ministerstvo kultúry poskytne COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre
24. 02. 2021

Ministerstvo kultúry SR poskytne neziskovým organizáciam pôsobiacim v sektore kultúry dotáciu v súvislosti s pandémiou COVID - 19.  Dotáciu možno poskytnúť na:  náhradu 20% výdavkov nepokrytých zdrojmi z verejných grantov za obdobie od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 súvisiacich výhradne s...

Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky
15. 02. 2021

Hlavným cieľom je využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a iniciatív pri tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.   Dotáciu možno...

Ministerstvo obrany SR podporí projekty mimovládnych neziskových organizácií dotačným príspevkom
11. 02. 2021

Rezort obrany podporí projekty zamerané na tieto účely: a) vzdelávacie aktivity, športové podujatia, branno-športové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia, zamerané na: podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu,  informovanie verejnosti o...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)