Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Správy - Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti


:


Výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti: Prinášame Vám finálnu analýzu
17. 12. 2020

Dnes Vám s potešením prinášame náš tip na sviatočné čítanie - publikáciu „Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti“, ktorá je finálnym výstupom národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania...

Analýza: Socio-ekonomický prínos neziskového sektora
04. 12. 2020

Po jednotlivých častiach štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku Vám Úrad splnomocnenca prináša vybrané zistenia z „Analýzy socio-ekonomického prínosu neziskového sektora pre spoločnosť“, ktorá bola vypracovaná Univerzitou Mateja Bela v rámci národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky...

Mládež ako súčasť občianskej spoločnosti na Slovensku
27. 11. 2020

V rámci rozsiahlej štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku Vám prinášame ďalšiu vybranú časť, zameranú na deti a mladých ľudí ako plnohodnotných členov občianskej spoločnosti a budúcich správcov krajiny. Ambíciou analýzy je zmapovať a popísať pohľad detí a mládeže na stav občianskej...

Občianska spoločnosť na Slovensku - fokusové skupiny a skupinové rozhovory
20. 11. 2020

V rámci rozsiahlej štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“, Vám prinášame vybrané zistenia z realizácie fokusových skupín a...

Občianska spoločnosť na Slovensku
16. 11. 2020

Po sérii kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora vám úrad splnomocnenca prináša vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Šport
12. 11. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť športu.  Šport je dôležitý spoločenský fenomén, ktorý sa postupne stal neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, globálneho zábavného priemyslu a ...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Ľudské práva
06. 11. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť ľudských práv a advokačných aktivít.  Ľudské práva vo väčšej či menšej miere reálne ovplyvňujú každú oblasť života na celoštátnej i lokálnej úrovni, každú...

Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Vzdelávanie, veda, výskum a vývoj
30. 10. 2020

V rámci krátkych kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku Vám predstavujeme ďalšiu oblasť – oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja. Vzdelávanie je pevnou súčasťou rozvoja a pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií. Na Slovensku máme stovky občianskych...

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]