Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Školenia

OTVÁRAME CELOROČNÝ VZDELÁVACÍ ONLINE CYKLUS O PARTICIPÁCII

Aj keď nás druhá vlna pandémie zahnala do virtuálnych salónov a kabinetov, nevzdávame to. Už od decembra 2020 plánujeme, dizajnujeme a doľaďujeme nový program podujatí na rok 2021. Preto sme pripravili niekoľko aktivít, ktoré vám pomôžu spoznať rôzne oblasti participácie  a prijať participáciu ako prirodzený nástroj tvorby verejných politík a rozhodnutí na úradoch verejnej správy. Sú určené širokému publiku: od tvorcov politík v štátnej správe, v miestnej a regionálnej územnej samospráve, predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, cez akademický sektor – výskumníkov, expertov, pedagógov, študentov sociálnych vied a verejnej správy, po občiansku verejnosť a každého z vás.

Po Vašej registrácii sa stretneme sa na Zoome, Youtube alebo Facebooku. Diskusie budú nahrávané a budú k dispozícii aj zo záznamu.

Prečo sa registrovať? Budeme vám môcť po skončení diskusie zaslať informačný balíček s linkami na diskusie,vzdelávanie, prezentácie, publikácie a ostatné informácie súvisiace s témou.

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ

Na občanoch záleží je názov nového vzdelávacieho programu pre samospravu (JPG, 229 kB) - obce, mestá, mestské časti i samosprávne kraje. Pre tých, ktorí by chceli vedieť o participácii viac sme pripravili celoročný vzdelávací cyklus pre samosprávu, ktorý vám ponúkne šikovne namiešanú teóriu so živými príkladmi z praxe.

Viac o vzdelávacom programe sa dozviete v samostatnom materiáli Na občanoch záleží (PDF, 329 kB).

REGISTRÁCIA NA VZDELÁVACIE PODUJATIA

KALENDÁR

Program bude prebiehať celý rok. Momentálne vám ponúkame tento program:

KABINET PARTICIPÁCIE

KABINET PARTICIPÁCIE je diskusný klub o teoretických aj praktických novinách participácie. Každý mesiac vás v KABINETE PARTICIPÁCIE čaká iná téma - iná publikácia knižnej edície ÚSV ROS Participácia, ktorú vám predstavia samotní autori a autorky. Prečo o participácii napísali to, čo napísali? Čo z toho môže byť pre vás inšpiráciou? Hodina a pol diskusie raz do mesiaca vám zodpovie nielen tieto otázky, ale aj tie vaše vlastné, ktoré budete môcť klásť počas online diskusie naživo.

REGISTRÁCIA NA VZDELÁVACIE PODUJATIA

KALENDÁR

""

ÚRADNÍCI ÚRADNÍKOM

Pandemická doba sa stala katalyzátorom ďaleko väčšieho využívania digitálnych nástrojov nielen v samotnej práci úradníkov, ale aj v rámci komunikácie s občanmi. Zmenená situácia kládla neočakávané nároky na spôsob práce úradníkov, ktorí sú realizátormi verejných služieb a ich výkon teda nebolo možné pozastaviť na neobmedzene dlhý čas. Úradníci museli na túto zmenu reagovať a začať masívnejšie využívať možnosti, ktoré poskytujú digitálne prostredie a e-nástroje. Vybrať si spomedzi z nich tie efektívne a užitočné je pomerne náročné vzhľadom na množstvo nástrojov, ktorý trh za krátky čas vygeneroval a ponúka.

Preto vznikol samostatný tréningový program ÚRADNÍCI ÚRADNÍKOM, ktorý je maximálne praktický, zameraný na získanie nových zručností a po obsahovej stránke otvára možnosť zvýšiť svoje zručnosti s využívaním digitálnych nástrojov na podporu efektívnej komunikácie a participácie. Zámerom je:

  • pripraviť krátku a praktickú sériu vzdelávacích aktivít o digitálnych nástrojoch v praxi úradníka;
  • v nenáročnom formáte poskytnúť zástupcom VS a MNO informácie o reálne využiteľných platformách v prostredí VS;
  • posilniť digitálne zručnosti vo VS aj mimo pandemickej situácie;
  • zvýšiť kvalitu poskytovaných verejných služieb.

Tréningový program pripravujú a prezentujú samotní úradníci z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorí si sami museli prejsť samoučiacim procesom a získali tak nové zručnosti pri využívaní dostupných on-line nástrojov, o ktoré sa podelia s ostatnými zástupcami a predstaviteľmi  verejnej správy.

Tréningový program má 2 časti: