Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Kabinet particpácie

Hlas menšín - seniori: Ako prelomiť marginalizáciu seniorov?

28. 10. 2021 sme v diskusnom klube otvorili, možno presnejšie – pootvorili, tému zapájania seniorov do verejného života. Seniori sú jednou zo skupín, o ktorej sme písali aj v publikácii knižnej edície Participácia Hlas menšín. Podujatie otvoril splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl a privítali sme zaujímavú zostavu diskutérov.

Martina Hrozenská z Mestského úradu v Nitre predstavila ako tvorili Komunitný plán sociálnych služieb so zapojením seniorov, ako aj ostatné aktivity, ktorými v meste podporujú vťahovanie seniorov do verejného života, Miloš Nemeček z Rady vlády SR pre práva seniorov porozprával nielen o Národnom programe aktívneho starnutia, Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR vyvolal veľký ohlas svojou prezentáciou: Seniori = kľúčoví partneri pri prevencii kriminality (PDF, 396 kB).

Okrem praktických aktivít a opatrení sme viedli debatu aj o tom:

 • či a ako na Slovensku funguje medzigeneračná solidarita,
 • aké je vnímanie seniorov v spoločnosti,
 • ako sa cítia v spoločnosti samotní seniori.

Pokúšali sme sa nájsť odpovede, stratégie, spôsoby na to, ako reálne vťahovať seniorov do verejného života a otvoriť verejnú diskusiu o tom, kto a čo všetko musíme spraviť, aby sa stali jeho rešpektovanou súčasťou.

AKÉ ZAUJÍMAVÉ MYŠLIENKY A NÁVRHY DISKUSIA PRINIESLA?

 • Prečo zvyšovanie veku vnímať ako hrozbu? Veď roky sme sa snažili o predlžovanie veku, teraz sme to konečne dosiahli, tak prečo to nazývame hrozbou?
 • Učiť samých seba, aj učiť ostatných akceptovať vekovú rôznorodosť a budovať a podporovať status všetkých ľudí, lebo kapitál, ktorí nám tu seniori zanechávajú, to je to, o čo sa môžeme oprieť.
 • Nech sa každý senior – bez ohľadu na to, aké má fyzické či zdravotné predpoklady, zapája do verejného života a nech štát toho pre to robí trochu viacej, nielen finančnými prostriedkami, ale aj nasadením a vytváraním systému.

Tém, ktoré sa týkajú seniorov je oveľa viac, preto sa k téme po úvodnom otvorení problematiky ešte vrátime. Ďakujeme, že nás v priamom prenose sledovalo viac ako 40 divákov.

Plánovanie a hodnotenie participatívnych procesov

Diskutovali so zástupkyňami inštitúcií, ktoré vznikli pri Magistrátoch Prahy a Bratislavy na podporu particpácie. Za Metropolitný inštitút Bratislavy to bola Milota Sidorová, za Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR Pavla Pelčíková, ktoré zdieľali svoje postoje a skúsenosti z terénu. Teoretické poznatky o participácii s nimi konfrontovala výskumníčka Anna Šestáková spoluautorka - spolu s Janou Plichtovou - publikácií:

Vizitka IPR (PDF, 87 kB)
Vizitka MIB (PDF, 2 MB)

ČO DISKUSIA PRINIESLA?

 • pomenovali sme prekážky participácie,
 • definovali sme koordinátora participácie - nie je to nadčlovek - je potrebné pracovať aspoň v mikrotíme, musí byť odolným maratóncom, ktorý vie pracovať v dlhodobej perspektíve a nezľakne sa, je v prvom rade RIEŠITEĽOM PROBLÉMOV,
 • je užitočné mať pripravený interný tím, ale je dobré, aby bol úrad otvorený aj externalizácii kapacít,
 • je vhodné využívať všetky možnosti pre naštartovanie participácie - dobrým stimulom je napr. Európske mesto kultúry, ktorého príprava vnáša particpáciu cez komunikáciu kultúrnehi obsahu,
 • že nemá zmysel participovať každú "ulicu",
 • prečo sú protestné petície také časté a ako sa im vyhnúť,
 • že dokonalý proces participácie neexistuje, ale každý jeden je prínosom - pre samosprávu aj pre občanov,
 • ako možno nahradiť pojem "participácia"?

Zistení v zaujímavej diskusii, ktorú viedol Matúš Lukačovič a ktorej cieľom bolo povzbudiť všetkých, ktorí uvažujú alebo už plánujú participatívne procesy na svojich úradoch, bolo ešte oveľa viac, ak vás téma zaujíma, pozrite si celé podujatie:

x+1 otázok a odpovedí o participatívnom rozpočte

V poslednom KABINETE PARTICIPÁCIE konaného dňa 17. júna 2021 sme diskutovali s Alexandrou Hrabinovou z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Tomášom Rákosom z Paticipation factory z Českej republiky. Hlavnou a jedinou témou bolo všetko, čo sa týka PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU. Čoraz hlbšie a častejšie zapúšťa korene aj na Slovensku, no pre mnohých z nás ide stále o nepreskúmaný nástroj. Využili sme náskok, ktorý v tejto oblasti majú naši hostia, aby sme pre vás zistili:

 • Ako ho čo najlepšie využiť?
 • Čo je dôležité spraviť pre to, aby participatívny rozpočet dopadol tak, ako si predstavujeme?
 • ČO SME SA O PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTE DOZVEDELI?
  • Participatívny rozpočet je veľmi náročný – „demanding“ – pre interné tímy. Ak nie je dobre pripravený, môže to narobiť veľké problémy.
  • Particiapatívny rozpočet výborne funguje na školách.
  • Participatívny rozpočet sa po rokoch môže stať irelevantným. To je úplne normálne.
  • Nesmieme zabúdať na monitoring a evalváciu participatívneho rozpočtu. Získame tak dáta a informácie, ktoré môžeme využiť pre redesign participatívneho rozpočtu v nasledujúcom období. Participatívny rozpočet sa tak môže vyvíjať.
  • Participatívny rozpočet dokáže dobre využiť rôzne e-nástroje – pri predstavovaní a výzve, pri informovaní po ukončení aktivít, samozejme pri hlasovaní. A dozvedeli sme sa, že e-nástroje zadarmo sú na konci dňa veľmi drahé... prečo?

Ak ste nestihli sledovať našu diskusiu naživo, viete, že u nás máte vždy šancu :-)

Zoom foto 17.6.2021

Jún program

V KABINETE PARTICIPÁCIE nás aj vás čaká letná prestávka, aby ste mali priestor na všetko, čo ste si vypočuli, mali aj možnosť vstrebať a porozmýšľať o tom.

A čo vám kabinet priniesol?

Ďakujeme za sledovanie kabinetu participácie.

Participatívne procesy v praxi - čítanka participatívnej tvorby verejných politík

Vo štvrtok 27. mája 2021 sme sa s výskumníkmi a výskumníčkami, ktorí boli aj spoluautormi a spolutaorkami publikácie Participatívne procesy v praxi – čítanka participatívnej tvorby verejných politík, rozprávali o tom, ako sa v teréne slovenskej reality darí participatívnym procesom, čo im chýba, čo treba zlepšiť, ako sú ľudia pripravení a ochotní a či má participácia na Slovensku šancu. Nazreli sme za oponu participatívnych procesov na Slovensku a sledovali, čo sa v rámci týchto procesov deje. Diskutovali sme o tom, čo bolo cieľom ich pozorovania, čo všetko pri realizácii projektov zažili, čo ich prekvapilo, čo by urobili inak, či ktorý z 12 procesov, ktoré sa realizovali v rámci NP PARTI a ktorý skúmali, považujú za najvydarenejší.

Uviedli sme na pravú mieru aj 10 mýtov o participácii na Slovensku (PDF, 212 kB).

Diskutovali: Daniel Klimovský, Tomáš Jacko, Terezia Šabová, Jakub Varíni.

Spoluautormi a spoluautorkami publikácie sú aj Alexandra Polakova, Alexandra Hrabinová, Jozef Gašparík, Tomáš Malec a časť tejto výskumníckej cesty prešla s nami aj Miriama Bošelová.

Fotografia zo Zoomu dňa 27.5.2021

 Program máj 2021

Participovať? Participovať! - učebnica participatívnej tvorby verejných politík

KABINET PARTICIPÁCIE pokračoval 22. apríla 2021 diskusiou o tom, či a ako sa dá participácia naučiť. Svoje skúsenosti a svoj pohľad ponúkli naše diskutérky Kaja Miková a Zuza Fialová z PDCS. Obe sú lektorkami participácie a súčasne spoluautorkami publikácie, ktorá prináša základné informácie kedy, prečo, ako a s kým participovať pri zavádzaní participácie do prípravy a tvorby verejných politík. Práve o tejto o publikácii z edície Participácia sme sa rozprávali. Ale nielen to. Snažili sme sa otvoriť dvere do myšlienkového sveta ľudí, ktorí sa s veľkou chuťou a energiou venujú participácii roky.

22.4.2021 - Zoom foto

Pozvánka na Kabinet participácie - apríl 2021

Hlas menšín - Dvanásť prípadových štúdií zo zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík

V KABINETE PARTICIPÁCIE sme 25. marca 2021 predstavili HLAS MENŠÍN – unikátnu publikáciu tímu výskumníčok z Centra etnicity a kultúry, ktorá mapovala možnosti a spôsoby zapájania menšín do rozhodovania a tvorby verejných politík v obci, meste, kraji alebo v štáte.

Skvelou partnerkou na diskusiu dvom zo spoluautoriek publikácie Eleny Gallo Kriglerovej a Aleny Holka Chudžíkovej bola špeciálna hostka – verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Diskusiu, ktorú moderovala Barbara Gindlová, v čase vysielania sledovalo viac ako 30 pozorných divákov.

Zoom foto

Hlas menšín-pozvánka

Atlas inšpirácií - od obyvateľa k občanovi, alebo ako budovať komunitu

25. 2. 2021 sme otvorili KABINET PARTICIPÁCIE – diskusný klub Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o participácii. Na youtube si ju v živom prenose pozrelo 48 účastníkov, ku koncu dňa stúpol počet zhliadnutí na viac ako 100.

Úvodná diskusia patrila publikácii Atlas inšpirácií – od obyvateľa k občanovi, alebo ako budovať komunitu. Predmetom diskusie boli metódy zapájania a vťahovania občanov do vecí verejných. Autorky prezentovali svoje bohaté skúsenosti z realizácie množstva rozmanitých podujatí, ktorými sa im darilo aktivizovať občanov.

Diskusia priniesla odpovede na otázky aká je hodnota súdržnej komunity, ako začať na zelenej lúke, ako prebudiť pasívnych občanov, čo môže pre budovanie komunity robiť samospráva, ako zapájať neorganizovaných občanov, ako budovať príslušnosť k obci v satelitoch, ako môže budovať komunitu samosprávny kraj.

Kabinet participácie

Atlas inšpirácií je otvoreným dokumentom, do ktorého môže prispieť každý, ktorému sa osvedčila nejaká metóda zapájania občanov v praxi. Takto obohatený dokument bude k dispozícii v elektronickej podobe ako súčasť znalostnej databázy NP PARTI.

Atlas inšpirácii