Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Informácie pre cudzincov

S účinnosťou od 05.10.2020 sa v súvislosti s uznesením Vlády SR č. 587/2020 budú na stránkových pracoviskách oddelení cudzineckej polície vybavovať len tie osoby, ktoré budú objednané online prostredníctvom elektronickej služby. Osoby bez online rezervácie bude možné vybaviť len v odôvodnených prípadoch (osobitný  zreteľ, humanitárny dôvod) so súhlasom príslušného riaditeľa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície PZ.

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica oznamuje, že na Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Ružomberok nie je možné využívať objednávací  systém.

Dňom 01. 06. 2020 sa za dodržiavania stanovených hygienických opatrení obnovuje režim na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ v plnom rozsahu tak, ako bol aplikovaný pred zavedením opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Stanoveným dňom budú prijímané všetky životné situácie bez obmedzenia.
Stránkové hodiny:
Pondelok: od 07.30 hod. do 15.00 hod.
Streda: od 07.30 hod. do 17.30 hod.
Piatok: od 07.30 hod. do 12.00 hod.  (Výnimkou je OCP PZ Bratislava od 07.30 hod. do 14.00 hod.)

Stránka úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru bola vytvorená s cieľom poskytnúť cudzincom prichádzajúcim na Slovensko čo najpodrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú pobytovej agendy. Ku konkrétnemu správnemu konaniu môže podať informáciu len dotknutý správny orgán, teda príslušné oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru.

 

Infolinkainfo_centrum

Pôsobnosť RHCP- kraj región

 

Centrála – UHCP*

+421-9610-50765

ocpuhcp@minv.sk

Bratislava, Trnava, Nitra*

+421-9610-36999

rhcpba.info@minv.sk

Banská Bystrica, Žilina, Trenčín*

+421-96168-3205

ocppzrs@minv.sk

Prešov, Košice

+421-9619-31208

kosicec@minv.sk

*dostupné 7:30-15:30

 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru aktívne spolupracuje aj s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov. Ďalšie informácie nájdete priamo na týchto stránkach:

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje štátnym príslušníkom tretích krajín bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátene pomoci pri hľadaní zamestnania, rekvalifikácie a výučby slovenského jazyka a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.
Viac informácií: http://www.mic.iom.sk/

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Pomocou webovej aplikácie Visa Check môžete zistiť, či potrebujete víza na vstup do SR a aký typ pobytu potrebujete na štúdium, prácu či podnikanie na Slovensku.

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Bezplatná pomoc cudzincom pri návrate do krajiny pôvodu.

Program asistovaných dobrovoľných návratov  pomáha pri návrate a reintegrácii cudzincom bez povolenia na pobyt v SR, ktorí sa chcú vrátiť do krajiny pôvodu. Ďalšie informácie k programu nájdete priamo na stránke IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu.


Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
 

Upravené dňa/Last Modify: 2. 10. 2020, 14:38