Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2022, pondelok
 

Objednávací systém na OCP

Upozorňujeme cudzincov, ktorým v krátkej dobe končí udelený pobyt, aby nepodliehali zbytočnej panike pokiaľ sa im dovtedy nepodarí získať voľný termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu. Novela zákona o pobyte cudzincov (Zákon č. 73/2020 Z. z.) predĺžila automaticky platnosť každého prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19,  alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. Takýto pobyt sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. To znamená, že si môžu rezervovať akýkoľvek najbližší termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu aj keď by bol až po zdanlivom skončení platnosti pôvodného pobytu a nemusia zbytočne čakať v rade pred OCP PZ od skorého rána bez konkrétneho termínu.


Rezervačný systém umožňuje používateľovi zaregistrovať žiadosť a vytvoriť rezerváciu návštevy na pracovisku cudzineckej polície. Po úspešnom vytvorení rezervácie Vám bude pridelený PIN kód. V čase rezervácie sa dostavte na pracovisko oddelenia cudzineckej polície k dotykovému terminálu a pomocou PIN kódu a pokynov na obrazovke si vytlačíte lístok. Vyvolanie vášho čísla na lístku sa zobrazí na termináli.  

Elektronická služba Rezervačný systém umožňuje registrovať:

  1. žiadosť o udelenie prechodného pobytu;
  2. žiadosť o obnovenie prechodného pobytu;
  3. žiadosť o registráciu práva občana Únie;
  4. žiadosť o registráciu práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
  5. žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
  6. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov;
  7. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas;
  8. žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu

Pri vypĺňaní  elektronickej žiadosti sledujte  pri každej položke infoikonu, kde nájdete potrebnú pomoc. Po úspešnej kontrole položiek žiadosti systém  presmeruje používateľa na  výber termínu rezervácie. Objednať sa  na voľne dostupné termíny je možné maximálne na 2 týždne pred termínom.

Po vytvorení  rezervácie  je  nutné  uchovať  si  údaje o:

PIN kóde, termíne rezervácie, dátume a čase platnosti rezervácie a adrese oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru. Pokiaľ sa Vám pri rezervácii nepodarí nájsť voľný termín, nejedná sa o chybu systému. Je nutné vyhľadať termín na ďalší deň. V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 0800 222 222  alebo mailom na Callcentrum v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 do 18:00 hod. 

Prejsťna Rezervačný systém

V prípade technických problémov rezervačného systému pri vytváraní rezervácie termínu alebo v prípade, že systém neponúka žiadny voľný termín na vybavenie na OCP PZ Prešov, OCP PZ Košice a OCP PZ Michalovce je možné sa objednať prostredníctvom emailu na TA.13G4@FDDQUL@. V prípade technických problémov rezervačného systému pri vytváraní rezervácie termínu alebo v prípade, že systém neponúka žiadny voľný termín na vybavenie na OCP PZ Banská Bystrica, OCP PZ Žilina, OCP PZ Trenčín, OCP PZ Ružomberok  a OCP PZ Rimavská Sobota je možné sa objednať prostredníctvom emailu na TA.13G4@22DQL@. V prípade technických problémov rezervačného systému pri vytváraní rezervácie termínu alebo v prípade, že systém neponúka žiadny voľný termín na vybavenie na OCP PZ Bratislava, OCP PZ Trnava, OCP PZ Nitra, OCP PZ Dunajská Streda a OCP PZ Nové Zámky je možné sa objednať prostredníctvom emailu na TA.13G4@S2DQUL@. Do emailu je potrebné uviesť meno, priezvisko, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, druh a účel pobytu a do prílohy priložiť printscreen obrazovky s chybovým hlásením pri vytváraní rezervácie. Po pridelení termínu na vybavenie Vám bude zaslaný email s dátumom vytvorenej rezervácie.

Upravené dňa/Last Modify: 30. 3. 2022, 08:02