Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Hlásenie pobytu

Hlásenie pobytu cudzinca po vstupe na územie Slovenskej republiky

  • má zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení – povinnosť hlásiť pobyt má ubytovacie zariadenie (hotel, ubytovňa , penzión ...
  • má zabezpečené ubytovanie v súkromí – povinnosť hlásenia pobytu má cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ podľa adresy pobytu na území Slovenskej republiky.
    • štátny príslušník tretej krajiny: do 3 pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky
    • občan Únie a rodinný príslušník občana Únie: do 10 pracovných dní od vstupu
      na územie Slovenskej republiky

Ubytovacie zariadenie alebo cudzinec vypíše príslušné tlačivo „Hlásenie pobytu“ a zabezpečí jeho odovzdanie/doručenie na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.

Pozn: Cudzinec jepodľa zákona o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z. z.) povinný podpísať vyplnené tlačivo o hlásení pobytu.

 

Upravené dňa: 14. 6. 2021, 12:03