Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Návrh finálneho modelu otvoreného informačného systému mimovládnych neziskových organizácií

Analýza č. 5 predstavuje výsledok celého národného projektu, ktorý je pretavený do detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ) navrhovaného Otvoreného informačného systému mimovládnych neziskových organizácií (OIS MNO).

  • DFŠ je kompilátom predchádzajúcich projektových aktivít a ich výstupov, najmä:
  • Právnej a ekonomickej analýzy evidencií, registrov a zoznamov na Slovensku (Analýza č. 1)
  • Analýzy obdobných zahraničných systémov (Analýza č. 2)
  • Zisťovania potrieb cieľových skupín – verejnej správy aj MNO (Analýza č.3)
  • Zrealizovaných workshopov po Slovensku (Prehľad workshopov)
  • Priebežných expertných posudzovaní navrhovaných rôznych modelov OIS MNO z právneho, ekonomického, technologického a užívateľského pohľadu

Obsahová náplň OIS MNO spracovaná do podoby DFŠ obsahuje popis obsahu, formy, funkcionality a aktérov používajúcich OIS MNO. Vzhľadom na prebiehajúci legislatívny vývoj v oblasti eGovernmentu aj vývoj v oblasti integrácie informačných systémov verejnej správy, je DFŠ otvorená na zmeny a doplnky v technologickej časti za súčasného udržania si hlavnej požadovanej funkcionality.   

Analýza slúži ako podkladový materiál pre ďalšiu fázu projektu, a to pre preklopenie myšlienkového modelu do naprogramovania samotného OIS MNO.

Výslednú analýzu si môžete prečítať tu (PDF, 4 MB).