Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2021, sobota
 

Čiastky vydané v roku 2021


Čiastka 1/2021 (PDF, 149 kB) - na stiahnutie

VI/1 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, ktorým sa mení usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra č. VI/12/2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike


Čiastka 2/2021 (PDF, 259 kB) - na stiahnutie

VI/2 - U S M E R N E N I E  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike

VI/3 - U S M E R N E N I E  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre Okresný úrad Nitra vo veci postupu pri poskytovaní služieb Okresného úradu Nitra v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike


Čiastka 3/2021 (PDF, 248 kB) - na stiahnutie

VI/4  -  U S M E R N E N I E  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, ktorým sa mení usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/2/2021 pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike

VI/5 - U S M E R N E N I E  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike


Čiastka 4/2021 (PDF, 154 kB) - na stiahnutie

VI/6 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, ktorým sa mení usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra č. VI/5/2021 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike


Čiastka 5/2021 (PDF, 153 kB) - na stiahnutie

VI/7 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, ktorým sa mení usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra č. VI/5/2021 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike v znení usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/6/2021


Čiastka 6/2021 (PDF, 235 kB) - na stiahnutie

VI/8 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike


Čiastka 7/2021 (PDF, 240 kB) - na stiahnutie

VI/9 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike


Čiastka 8/2021 (PDF, 153 kB) - na stiahnutie

XVII/1 - Prehľad činností okresného úradu, ktorým sa dopĺňa prehľad činností okresného úradu č. XVII/2/2019 v znení prehľadu činností okresného úradu č. XVII/1/2020


Čiastka 9/2021 (PDF, 159 kB) - na stiahnutie

VI/10 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike