Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2021, nedeľa
 

2020  Vestník vlády

Slovenskej republiky

Ročník 30, čiastky vydané v roku 2020:

===============================================

Čiastka 1/2020 - vydaná 6. februára 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 400 kB)

1. OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. januára 2020 o vydaní nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 27. decembra 2019 č. 198/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016
o registratúrnom poriadku


Čiastka 2/2020 - vydaná 13. marca 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 386 kB)

2. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky


Čiastka 3/2020 - vydaná 19. marca 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 422 kB)

3. OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 7/2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam


Čiastka 4/2020 - vydaná 11. mája 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 402 kB)

4. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č.10900-0018/2020 z 5. mája 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
(úplné znenie metodického pokynu - na stiahnutie tu (PDF, 396 kB))


Čiastka 5/2020 - vydaná 12. augusta 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 409 kB)

5. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení neskorších predpisov


Čiastka 6/2020 - vydaná 7. septembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 404 kB)

6. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky


Čiastka 7/2020 - vydaná 7. septembra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 412 kB)

7. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín č. 1/2020 z 25. septembra 2020, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Diviacka gledíčia, Hatnianska lipa, Kvašovská lipa, Jasenická lipa, Hrab v Bohuniciach a Lipa v Borčiciach


Čiastka 8/2020 - vydaná 15. októbra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 409 kB)

8. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní služobného predpisu, ktorým sa mení služobný predpis ministra obrany
č. 24/2018  o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený


Čiastka 9/2020 - vydaná 21. októbra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 411 kB)

9. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 1/2020 zo dňa 21. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou


Čiastka 10/2020 - vydaná 22. októbra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 408 kB)

10. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 1/2020 z 20. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno


Čiastka 11/2020 - vydaná 29. októbra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 491 kB)

11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“


Čiastka 12/2020 - vydaná 30. októbra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 445 kB)

16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

17. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

18. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou


Čiastka 13/2020 - vydaná 2. novembra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 324 kB)

19. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske


Čiastka 14/2020 - vydaná 6. novembra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 518 kB)

20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 15/2020 - vydaná 11. novembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 210 kB)

23. OZNÁMENIE  Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov 
(úplné znenie metodického pokynu – na stiahnutie tu (PDF, 286 kB))


Čiastka 16/2020 - vydaná 13. novembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 343 kB)

24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 17/2020 - vydaná 24. novembra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 499 kB)

26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí


Čiastka 18/2020 - vydaná 2. decembra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 395 kB)

28. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach vedenia registrov v listinnej podobe okresnými úradmi v sídlach krajov

29. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra


Čiastka 19/2020 - vydaná 3. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 256 kB)

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 20/2020 - vydaná 4. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 167 kB)

31. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti

32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl


Čiastka 21/2020 - vydaná 7. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 255 kB)

33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 22/2020 - vydaná 9. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 274 kB)

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí


Čiastka 23/2020 - vydaná 10. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 264 kB)

35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

36. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava

38. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra

39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl


Čiastka 24/2020 - vydaná 15. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 230 kB)

40. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

41. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda


Čiastka 25/2020 - vydaná 16. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 219 kB)

42. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín


Čiastka 26/2020 - vydaná 17. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 603 kB)

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

46. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce 


Čiastka 27/2020 - vydaná 18. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 232 kB)

47. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

48. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava


Čiastka 28/2020 - vydaná 19. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 217 kB)

49. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Komárno


Čiastka 29/2020 - vydaná 20. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 508 kB)

50. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 30/2020 - vydaná 21. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 250 kB)

51. OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 75/2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení neskorších vnútorných aktov riadenia

52. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

53. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš

54. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov

55. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno


Čiastka 31/2020 - vydaná 22. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 284 kB) 

56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Senica a Skalica

58. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia  pre okres  Ružomberok a Liptovský Mikuláš


Čiastka 32/2020 - vydaná 23. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 273 kB)

59. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Bardejov

60. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Tvrdošín

61. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce

62. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom

63. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno

64. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Zvolen, Detva, Krupina

65. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Lučenec a Poltár

66. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca


Čiastka 33/2020 - vydaná 27. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 212 kB)

67.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19


Čiastka 34/2020 - vydaná 28. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 151 kB)

68. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Levice


Čiastka 35/2020 - vydaná 29. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 142 kB)

69. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa zrušujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia


Čiastka 36/2020 - vydaná 30. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 217 kB)

70.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí


Čiastka 37/2020 - vydaná 31. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 178 kB)

71.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov

72.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno

73.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom

74.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina

75.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca


Čiastka 38/2020 - vydaná 31. decembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 217 kB)

76. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno

77. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí


 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)