Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2022, pondelok
 

Oznamy a aktuality

Oddaní Tálii

Takmer 400 rokov divadelníctva v Trenčíne prezentuje nová výstava Štátneho archívu v Trenčíne

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) majú za cieľ zvyšovať povedomie o hmotnom i nehmotnom kultúrnom dedičstve a jeho ochrane. Od roku 1993 sa do projektu zapájajú aj jednotlivé kultúrne ustanovizne zo Slovenska, v posledných rokoch aj archívy.

 Štátny archív v Trenčíne v spolupráci s mestom Trenčín pripravil jedinečnú výstavu s názvom „Oddaní Tálii“ dokumentujúcu takmer 400 ročné korene divadelnej činnosti v Trenčíne. Expozícia je umiestnená v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí v Trenčíne a verejnosti je prístupná v termíne od 12. septembra do 14. októbra 2022.

„Dosky, ktoré znamenajú svet“ mali najskôr podobu školských hier hraných v protestantskom i katolíckom prostredí a boli úzko prepojené s duchovnou hudbou najmä v období baroka. Cez náboženské hry mali poslucháči lepšie pochopiť biblické udalosti.

V 19. storočí sa v Trenčíne začalo formovať prostredie vhodné na vznik rozličných ochotníckych skupín. Tie dosiahli najväčší rozmach po prvej svetovej vojne, kde ochotnícku činnosť podporovali členovia rozličných politických, spoločenských či konfesionálnych organizácií, spolkov a škôl. Po druhej svetovej vojne sa okruh ochotníkov značne rozšíril o súbory pôsobiace pri trenčianskych továrňach. Do tohto obdobia sa viaže aj vznik prvého amatérskeho Divadla poézie Okresnej knižnice v Trenčíne.

Bokom nezostalo ani bábkové divadlo, ktorému sa v Trenčíne venovala Telocvičná jednota Sokol. V roku 1989 tu napríklad ako jediný na Slovensku pôsobil neprofesionálny bábkový súbor Paravan hrajúci predstavenia s marionetami.

Nakoľko sa doposiaľ trenčianskemu divadelníctvu nevenovala náležitá pozornosť v podobe uceleného knižného spracovania, výstava predstavuje jedinečnú možnosť nazrieť na túto činnosť kompexnejšie cez dobové pramene v podobe dokumentov, plagátov, fotografií a tlačových správ komentovaných sprievodným textom.

Štátny archív v Trenčíne je orgánom štátnej správy a organizačne patrí pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Jeho hlavným poslaním je ochrana, spracovanie a zabezpečovanie prístupu verejnosti k archívnym dokumentom. Viac informáci nájdete na Facebooku: Štátny archív v Trenčíne.

Plagát Oddaní Tálii (PDF, 1 MB)

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Štátny archív v Trenčíne 

poskytuje služby pre verejnosť

v pondelok až štvrtok:

7.30 hod. – 15.00 hod.