Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2021, nedeľa
 

2019

Vestník vlády

Slovenskej republiky

Ročník 29, čiastky vydané v roku 2019:

===============================================

Čiastka 1/2019 - vydaná 24. januára 2019 - tu na stiahnutie (PDF, 602 kB)

1. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trnava č. 1/2018 zo dňa 30. 11. 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 – 2020

2. VYHLÁŠKA Okresného úradu Žilina č. 1/2019 zo dňa 11. 01. 2019, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020


Čiastka 2/2019 - vydaná 1. marca 2019 - tu na stiahnutie (PDF, 846 kB)

3. VYHLÁŠKA Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2019 z 19. februára 2019, ktorou sa vyhlasuje súkromná prírodná rezervácia Roháčia

4. VYHLÁŠKA Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2019 z 19. februára 2019, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Jazvinská jaskyňa a vydáva sa jej návštevný poriadok


Čiastka 3/2019 - vydaná 21. marca 2019 - tu na stiahnutie (PDF, 1 MB)

5. VYHLÁŠKA Okresného úradu Banská Bystrica č. 3/2019 z 12. marca 2019, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Mučínska jaskyňa a vydáva sa jej návštevný poriadok


Čiastka 4/2019 - vydaná 25. júna 2019 - tu na stiahnutie (PDF, 408 kB)

6. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie


Čiastka 5/2019 - vydaná 5. augusta 2019 - tu na stiahnutie (PDF, 411 kB)

7. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2015 o realizácii oslobodenia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby v znení metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2016

8. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2017 o národnej registrácii, vedení evidencií a alternatívnej službe 


Čiastka 6/2019 - vydaná 11. septembra 2019 - tu na stiahnutie (PDF, 408 kB)

9. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2019


Čiastka 7/2019 - vydaná 27. novembra 2019 - tu na stiahnutie (PDF, 594 kB)

10. VYHLÁŠKA Okresného úradu Nitra č. 1/2019 zo dňa 31. júla 2019, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Nitra a znečisťujúcu látku PM10


Čiastka 8/2019 - vydaná 12. decembra 2019 - tu na stiahnutie (PDF, 406 kB)

11. OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 19. novembra 2019 č. 175/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2018


Čiastka 9/2019 - vydaná 17. decembra 2019 - tu na stiahnutie (PDF, 413 kB)

12. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2016 o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách vojakov v zálohe, registrovaných občanov povolaných na výkon mimoriadnej služby a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy v znení neskorších predpisov

13. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení neskorších predpisov

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)