Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Udeľovanie a strata štátneho občianstva

Štátne občianstvo predstavuje trvalý právny zväzok medzi fyzickou osobou a štátom, ktorého dôsledkom je komplex vzájomných práv a povinností občana a štátu určených a zabezpečených štátom. Teb občanovi umožňuje aktívne sa zúčastňovať na politickom, štátnom, ekonomickom a kultúrnom živote štátu a spoločnosti.

Skutočnosť, že výlučným právom každého štátu je určiť okruh osôb, ktoré považuje za svojich občanov, je v súlade so zásadami medzinárodného práva. Zo zásady suverenity štátu však zároveň vyplýva, že právnou úpravou svojho štátneho občianstva nesmie porušiť právo druhých štátov. Štátne občianstvo je právny zväzok osoby s určitým štátom, pričom však u tejto osoby nerozhoduje faktický stav, ako napr. bydlisko, príslušnosť k určitej národnosti, rase či náboženstvu. Štátna príslušnosť je vnútornou záležitosťou každého štátu.

Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku štátneho občianstva

Okresné úrady v sídle kraja – odbory všeobecnej vnútornej správy:

  • vydávajú osvedčenie a potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
  • rozhodujú o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
  • prijímajú žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
  • poskytujú občanovi informácie v štátoobčianskych veciach. 

Ministerstvo vnútra SR:

  • rozhoduje o odvolaní vo veci rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
  • rozhoduje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky

Odbor štátneho občianstva

 


e-mail: TA.13G4@A1A.FAF@