Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Čiastka 8 vydaná 11. júna 2008

 

XXVI/9 Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre obvodné úrady, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky             č. ZU-96/ÚO-2006 z 25. mája 2006 pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie