Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Čiastka 6 vydaná 26. marca 2008

 

XXVI/7  Metodický pokyn sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie vedenia dokumentácie obvodného úradu na úseku krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností