Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Čiastka 3 vydaná 30. apríla 2007

 

XIII/1  Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre krajské úrady a obvodné úrady k plneniu úloh obsiahnutých v "Harmonograme zabezpečenia úloh súvisiacich so zrušením krajských úradov a s posilnením postavenia a pôsobnosti obvodných úradov".

Príloha: Harmonogram zabezpečenia úloh súvisiacich so zrušením krajských úradov a s posilnením postavenia a pôsobnosti obvodných úradov.