Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Čiastka 11 vydaná 16. septembra 2008

 

XIV/1  Usmernenie pre obvodné úrady vo veci jednotného postupu vo vzťahu k obciam pri aplikácii § 48 ods. 1 písm. d) zákona                č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov