Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. marec 2021, utorok
 

Odborné hodnotenie na tému územnej konsolidácie

01. 02. 2021

peer-review-ilustsr

V dňoch 25. – 27. januára 2021 sa uskutočnilo trojdňové odborné hodnotenie zahraničných expertov na tému územnej konsolidácie.  Tzv. peer review prebehlo v rámci prvej fázy projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku, ktorý Ministerstvo vnútra SR realizuje v spolupráci s Radou Európy.

 

Expertnú skupinu zriadila Rada Európy za účelom nezávislého preskúmania súčasného nastavenia samosprávy na Slovensku a vypracovania konkrétnych odporúčaní na jej zlepšenie, vrátane odstránenia nedostatkov.

V úvodný deň stretnutia experti s  obsiahlymi poznatkami v tejto oblasti z Fínska, Lotyšska, Moldavska, Holandska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva a Rady Európy  zdieľali s účastníkmi  online stretnutia svoje skúsenosti s reformami územnej samosprávy v jednotlivých krajinách. Zamerali sa aj na úzko súvisiace problematiky poskytovania finančných stimulov za účelom vytvárania väčších celkov, možných dopadov a negatívnych účinkov súvisiacich s územnou konsolidáciou, riešenia potrieb národnostných menšín, nevynímajúc ani komunikáciu reformy verejnosti.

Rozhovory prebiehali online formou

Pri tejto príležitosti experti prediskutovali v rámci bilaterálnych stretnutí so slovenskými zástupcami zástupcami štátnej správy, samospráv, inštitúcií a združení ich očakávania, predstavy a názory na prípadné možnosti skvalitnenia fungovania samosprávy na Slovensku.

Z uskutočnených rozhovorov vypracujú zahraniční experti Správu z partnerského hodnotenia s ich zisteniami a odporúčaniami. Na základe tohto dokumentu bude možné ľahšie určiť smerovanie ďalšej činnosti s cieľom zlepšiť fungovania samosprávy na Slovensku a vďaka nezávislému pohľadu odborníkov účinnejšie zhodnotiť príležitosti a úskalia súvisiace s implementáciou konkrétneho modelu.

Prečítajte si tiež:

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)