Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2022, pondelok
 

21. zasadnutie Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

Rzeszow, 25. 11. 2016

Podpis protokolu - štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič a štátny tajomník Ministerstva vnútra a verejnej správy PL Jakub Skiba

Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu sa stretla na jej 21. zasadnutí v dňoch 23.-24. novembra s cieľom prerokovať otázky spolupráce v oblastiach dopravy, hospodárskej spolupráce, ochrany životného prostredia a lesného hospodárstva, práce a sociálnej politiky, vzájomnej pomoci pri katastrofách a živelných pohromách a v oblasti prihraničnej spolupráce územných samospráv.

Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Rudolf Urbanovič. Spoločne predsedom poľskej časti komisie Jakubom Skibom, štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra a verejnej správy Poľskej republiky ocenili veľmi dobrú spoluprácu v rámci komisie ako aj jej pracovných skupín.

Pracovná skupina pre cezhraničnú dopravu predniesla komisii informácie o ukončení prác na diaľnici D3 na slovenskej strane od úseku Svrčinovec – Skalité – štátna hranica, ako aj o sprevádzkovaní rýchlostnej cesty S1 na úseku Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń – štátna hranica. Členovia komisie podporili návrh pokračovania spolupráce v rámci cesty Via Carpatia, pozitívne ohodnotili výstupy posledného stretnutia ministrov dopravy oboch krajín a dohodli na hľadaní ďalších riešení s cieľom rozvoja a opravy infraštruktúry železničných tratí spájajúcich obe krajiny.

Pracovná skupina pre hospodársku spoluprácu  skonštatovala dobrý stav ekonomických a obchodných vzťahov Slovenska a Poľska, Slovensko bolo v roku 2015 trinástym najvýznamnejším obchodným partnerom Poľska.  Zároveň členovia delegácie skonštatovali relatívne nízku úroveň investícií poľských a slovenských firiem, čo nezodpovedá trhovému potenciálu oboch krajín. V tomto kontexte bola zdôraznená potreba posilnenia propagačných aktivít na podporu obchodnej výmeny a investícií na Slovensku a v Poľsku.

V oblasti ochrany životného prostredia a lesného hospodárstva boli delegáti oboznámení s projektom posilnenia spolupráce v oblasti správy cezhraničnej populácie veľkých šeliem, ako aj s plánom dopracovania návrhu zaradenia lokality Doliny mezozoika Západných Karpát do Zoznamu svetového dedičstva.

Komisia bola pracovnou skupinou pre prácu a sociálnu politiku informovaná o potvrdení realizácie vlajkového projektu s názvom Veda bez hraníc, ktorý zahŕňa na poľskej strane 3 vojvodstvá a na slovenskej Prešovský a Žilinský samosprávny kraj. Projekt má mať okrem vzdelávacej funkcie aj dopad na aktivizáciu sociálne vylúčených občanov, ako aj ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.

Pracovná skupina pre spoluprácu a vzájomnú pomoc pri katastrofách a živelných pohromách alebo iných závažných nehodách predniesla členom komisie informácie o aktualizácii metodických pokynov spolupráce požiarnych jednotiek v oboch krajinách, ako aj o organizácii praktických foriem spolupráce prostredníctvom skupinových cvičení či poradenstva v oblasti vzájomného varovania, záchranno-požiarnych aktivitách a špeciálneho záchranárstva.

Kľúčovou témou rokovania o oblasti pohraničnej spolupráce územných samospráv bola tzv. Karpatská stratégia. V závere boli delegáti informovaní o aktuálnom stave programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 a programe Interreg V-A Poľsko - Slovensko.

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR