Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Participatívne rozpočty

O konferencii po konferencii: Participatívny rozpočet – užitočný nástroj alebo módny hit? 

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci výskumného projektu Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku, sme v dňoch 24.-25. júna 2021 zorganizovali medzinárodnú konferenciu o participatívnom rozpočtovaní.

Prvý deň sa odohrával vo virtuálnom priestore v anglickom jazyku. Pohľad na šírenie, využívanie participatívneho rozpočtu a dobré príklady z domácej praxe predstavili

Druhý deň konferencie prebiehal hybridnou formou. Približne tridsiatka účastníkov sa spolu stretla osobne v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ostatní ju sledovali prostredníctvom živého prenosu na YouTube kanáli NP PARTI.

Konferenciu pod moderátorskou taktovkou Barbary Gindlovej (ÚSV ROS) otvoril panel zástupcov samosprávy v zložení Diana Šurkalová Dušeková (koordinátorka PR v Prievidzi), Miroslav Kollár (primátor Hlohovca a poslanec NR SR), Marek Neštický (podpredseda Trnavského samosprávneho kraja) a Ladislav Lorinc (starosta MČ Košice – Sídlisko KVP). O tom, aké aktivity realizuje ÚSV ROS v oblasti participatívneho rozpočtovania rozprávala vo svojej prezentácii (PDF, 3 MB) Alexandra Hrabinová (ÚSV ROS). V druhej časti prezentácie stručne predstavila Škótsku chartu participatívneho rozpočtovania, postavenú na siedmych základných črtách, ako inšpiráciu k dobrému a kvalitnému procesu. Záznam z tejto časti konferencie si môžete pozrieť tu.

Do diskusie o princípoch kvalitného participatívneho rozpočtovania v našich podmienkach sme zapojili účastníkov konferencie. Podarilo sa nám zozbierať 21 charakteristík, ktoré sme v skupinkách priorizovali, rozpracúvali a konkretizovali. Zhrnutie zo skupín si môžete vypočuť tu.

Po obednej prestávke nasledovala sekcia prezentácií príkladov dobrej domácej praxe. Miesto Rudolfa Kusého, starostu MČ Bratislava-Nové Mesto, nahradil Tomáš Rákos z českej spoločnosti Participation Factory, ktorý priniesol medzinárodný rozmer aj do druhého konferenčného dňa. Nasledovala inšpiratívna prezentácia Jána Raclavského (PDF, 2 MB)o tom, ako sa realizuje participatívny rozpočet v Trnavskom samosprávnom kraji a tretiu sekciu uzavrela pani Eleonóra Porubcová, riaditeľka Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktoré si participatívny rozpočet vyskúšalo. Nech sa páči, inšpirujte sa tu.

Záver podujatia otvorilo predstavenie výskumného projektu Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku Danielom Klimovským z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Nasledovala praktická prezentácia digitálnych nástrojov (PDF, 4 MB)nielen na podporu participatívneho rozpočtovania Miroslava Šimkoviča, ktorá vás zoznámi s nástrojmi Citizen OS, Your Priorities, Consider.it, Consul, Decidim. Podujatie uzavrela Alexandra Hrabinová (ÚSV ROS), ktorá vo svojej prezentácii (PDF, 144 kB) predstavila, čo sa bude ďalej diať so vstupmi, ktoré sme počas konferencie vyzbierali v diskusii o princípoch kvalitného participatívneho rozpočtovania. Všetky vstupy si môžete pozrieť a vypočuť na videozázname tu.

fotografia z poduajtia

Participatívny rozpočet a samospráva

Dňa 8. júna 2021 sa uskutočnilo ďalšie vzdelávanie v rámci programu „Na občanoch záleží“. Mesiac jún je zameraný na participatívne rozpočty.

V tento deň sme sa dozvedeli čo je na participatívnom rozpočte dôležité? Aký je rozdiel medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou? Aké sú merateľné ukazovatele participatívneho rozpočtu? Vieme ich identifikovať? Prečo sa počas korony na Slovensku ako prvé rušili participatívne rozpočty? Diskutovali Eva Balážová, poslankyňa MsZ Lučenec, prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska a Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany, prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnych samospráv.

Dobré príklady z praxe:

Foto zo zoomu 8.6.2021

Pozvánka na 8.6.2021