Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Zelená samospráva

Zelené verejné politiky na národnej a regionálnej úrovni

Podujatím dňa 30. marca 2021 sprevádzali Martin Mňahončák (ÚSV ROS, NP Výskum MNO a OS), Danka Gavalierová (sektorová rada životné prostredie pri NP Výskum MNO a OS) a Zuzana Botíková (sektorová rada šport pri NP Výskum MNO a OS). Prezentovali výstupy, odporúčania i príklady z praxe.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=UhwjNL2O_aI

Foto Zoom


30.3.2021

Envirovýchova na regionálnej úrovni

23. marec 2021 sa predstavil s témou Ako presadiť envirovýchovu na regionálnej úrovni. Stretnutie otvoril moderátor Tomáš Jacko diskusiou so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) – Andreou Molnárovou, Martinou Kedrovou a zástupcom mimovládnej sféry zo združenia Špirála Richardom Medalom: Ako prebiehal proces tvorby KK EVVO TSK? Akí aktéri boli do procesu zapojení? Aké dáta bolo potrebné získať, akými kanálmi komunikovať a akými metódy sa možno inšpirovať? Prečo a ako spolupracovať so zastupiteľstvom počas priebehu tvorby koncepcie? A na čo si treba dať pozor pri obdobných snahách?

Existujúca envirotradícia v kraji a dobré skúsenosti s participatívnym prístupom (PDF, 266 kB) položili základy skvele funkčnej spolupráce samosprávy, tretieho sektora a ďalších zapojených aktérov, nielen pri príprave Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji (KK EVVO TSK), ale následne aj pri jej realizácií.

Dobré príklady z praxe

Aktuálne trendy v oblasti politiky zmeny klímy na Slovensku (PDF, 1 MB) prezentovala Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia z Ministerstva životného prostredia na Slovensku (MŽP SR). Čo plánuje Ministerstvo životného prostredia v politike zmeny klímy na Slovensku a ako toho môžeme byť účastní i my? Doplnili kolegovia z MŽP SR Jozef Škúltéty a Milan Zvara.

V čase vysielania sa na podujatie pripojilo viac ako 140 divákov.

Záznam z podujatia 

23.3.2021


Ďalšie informácie o pilotnom projekte:

Publikácia

23.3.2021

Participácia a odpadové hospodárstvo

Dňa 9. marca 2021 sa pod moderátorskou taktovkou Tomáša Jacka v rámci mesiaca Zelená samospráva konalo podujatie zamerané na Participáciu a odpadové hospospodárstvo. Úvod stretnutia otvoril Jozef Božík (primátor mesta Partizánske) a Dáša Jakubíková (prednostka mestského úradu). O hlavných aktivitách, ktoré tvorili pilotný projekt č. 7 a o rôznych cieľových skupinách, ktoré boli do projektu zapojené, rozprávala Andrea Bencelová (vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy). Branislav Moňok (Priatelia Zeme – SPZ) hovoril, že prvým krokom je verejnosti ukázať, kde sa aktuálne odpadové hospodárstvo v meste nachádza a kde by sme sa chceli dostať. Následne sa pýtajme ľudí ako je možné dosiahnuť lepšie výsledky a zapojme ich do procesu, aby pomohli nachádzať cesty ako sa k cieľu spoločne dopracovať.

Dobré príklady z praxe

Podujatie uzavrel praktickým workshopom Branislav Moňok (Priatelia Zeme – SPZ), ktorý predstavil súčasné hodnoty recyklácie a skládkovania odpadov, ale i záväzné ciele do roku 2025, 2030 a 2035.

V čase vysielania sa na podujatie pripojilo vyše 150 divákov.

Záznam z podujatia 

Foto zoom


Ďalšie informácie o pilotnom projekte:

Publikácia:

Rozhovor:

Pozvánka 9.3.2021