Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Samospráva pre všetkých

Inkluzívne politiky a zapájanie zraniteľných skupín

Dňa 23. februára 2021 sme vo vzdelávacom programe Na občanoch záleží pokračovali témou inklúzivnych politík a zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík tak, aby samospráva bola skutočne pre všetkých. Podujatia sa zúčastnilo celkovo 73 účastníkov.

Rozprávali o príprave a tvorbe stratégie inklúzie v meste Svidník s primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou a Kristínou Tchirovou, zamestnankyňou Mestského úradu zodpovednej za styk a komunikáciu s verejnosťou, spolu so zástupkyňami Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) Elenou Gallo Kríglerovou a Alenou Holka Chudžíkovou.

Dobré príklady z praxe

 • Mesto Dobšiná
  • primátor Ján Slovák a Marián Bubenčík, Rómsky vajda, ktorí nastavili model komunikácie s rómskou menšinou tak, aby priniesol efekt.
 • Program Prvá kvapka
  • Zástupcovia združenia IMBILIO (Jozef Griač ml., Jozef Griač st., Miriam Dobrovodská, Jana Šmigurová) predstavili program Prvá kvapka, ktorý šetrí vodu a efektívne využíva energie v mestských budovách, vďaka pomoci zdravotne znevýhodnených ľudí.
 • Manuál komunitného plánovania sociálnach služieb (PDF, 381 kB)
  • Veronika Prachárová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Povinnosťou každej samosprávy je komunitný plán sociálnych služieb vytvoriť. Prečo v ňom zapájať zraniteľné skupiny? Aké metódy pre zapojenie zraniteľných skupín môžeme zvažovať? Jednotlivými časťami Metodiky zapájania zraniteľných skupín pre mestá a obce sprevádzali Alena H. Chudžíková a Janka Kadlečíková z CVEK.

Link na záznam z podujatia 

Zapájanie zraniteľných skupín


Ďalšie informácie o pilotnom projekte:

Publikácie:

Rozhovory:

Pozvánka: Inkluzívne politiky a zapájanie zraniteľných skupín 

Sociálne služby a sociálna pomoc

Tretie pokračovanie online vzdelávacieho programu Na občanoch záleží s témou „Mimovládne organizácie a samospráva – sociálne služby a pomoc", ktoré sa konalo dňa 16. februára 2021, otvoril a moderoval Martin Mňahončák, garant Národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti (NP Výskum mimovládnych organizácii a občianskej spoločnosti) realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hosťkami boli zástupkyne občianskeho združenia Tenenet a nadácie SOCIA.

 • Elena Kopcová (Tenenet) pomenovala výzvy a odporúčania sociálneho sektora na Slovensku, ktoré vyplynuli z realizovaného výskumu. V jej prezentácii sa dozviete ako mimovládne organizácie spolupracujú so samosprávami v sociálnej oblasti, čo je k tomu zo strany samosprávy potrebné a kde na to zobrať financie?
 • Mária Machajdíková (SOCIA) poskytla návod ako sa dopracovať k dobre spracovanému komunitnému plánu sociálnych služieb. Otvorila dôležité otázky, ktoré je pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb potrebné klásť si: je ponuka sociálnych služieb pre našich obyvateľov dostatočná? Vieme zabezpečiť primeranú podporu pre všetky cieľové skupiny? Využívame zdroje účelne a hospodárne, aby sme sieťovali potreby, ktoré sa v kontexte našej samosprávy objavujú?
 • Marcela Hajtmánková (Tenenet) poskytla vhľad do témy sociálneho podnikania a registrácie sociálnych podnikov. Ako môže samospráva využiť sociálne podnikanie pre svoj ďalší rozvoj? Koho sociálne podniky zamestnávajú a koľko ich na Slovensku máme?

Podujatie ďalej pokračovalo konzultáciami v dvoch skupinách, ktoré neboli nahrávané. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 80 účastníkov.

Link na záznam z podujatia

Mimovládne organizácie a samospráva – sociálne služby a pomoc


 Pozvánka 16.2.2021

Prístupné mestá - prístupné priestory, informácie a služby

Dámska jazda na tému Prístupnosti miest bola prvým online školením z cyklu Na občanoch záleží, ktoré sme realizovali dňa 9. februára 2021. Školenie sledovalo 80 účastníkov

V úvodnej diskusií Irena Lehocká vyspovedala Martinu Hrozenskú (mesto Nitra) a Michaelu Hajdukovú (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska) na tému: Participatívneho procesu tvorby Stratégie prístupnosti mesta Nitry. Zároveň diskutovali o diznajnovaní procesu, aktéroch, metódach a prínosoch participácie.

Po diskusií nasledovali 3 príklady z praxe

V tretej časti, Timea Hoková a Michaela Hajduková predstavili jednoduché a efektívne riešenia prístupnosti priestorov, informácii a služieb.

Link na záznam z podujatia

Prístupné mestá


Ďalšie informácie o pilotnom projekte:

Publikácie:

 Prístupné mesto

Otváracia diskusia

Je participácia v samospráve témou dňa? – tak znela ústredná téma panelovej diskusie, ktorá dňa 2. februára 2021 odštartovala celoročný vzdelávací online program NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ! Pod moderátorskou taktovkou Ľubomíry Bororšovej z Regionálneho vzdelávacieho centra - Košice diskutovali Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Michal Kaliňák, riaditeľ Kancelárie ZOMS, Denisa Bartošová, prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR, v diskusii zastupujúca i Úniu miest Slovenska, Eva Žernovičová, vedúca odboru školstva a kultúry na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a v diskusii, zastupujúca združenie SK8 a Ján Šurkala, starosta obce Zborov. V priamom prenose diskusiu sledovalo 142 účastníkov.

Chcete vedieť ako je participácia na Slovensku nastavená v zákonoch, hoci náš právny poriadok nepozná pojem participácia? Ako sme na tom v porovnaní s krajinami V4? Prečo sa do pripomienkovacích procesov občania nehrnú? Ide o prejav ich spokojnosti s riadením obce, alebo nedostatočné poznanie svojich možností, či o slabú komunikáciu zo strany samosprávy? Aký priestor na komunikáciu a informovanie využívajú obce, mestá a samosprávne kraje? Majú byť informačné kampane, sprevádzajúce participatívne procesy na tvorbe politík, výrazné, alebo aj trochu otravné? Prečo nezabudnúť na komunikáciu cez miestne periodiká a prečo ich začať využívať v prospech občianskej participácie? Prečo komunikáciu a pravidlá participatívnych procesov treba vždy prispôsobovať charakteru a povahe obce, mesta, či regiónu? O tom, že inak sa participuje v Bratislave ako v obci Zborov, o participácii, susedských sporoch a osobnej zodpovednosti za realizované rozhodnutia, o vhodných priestoroch a ľuďoch pre vedenie participatívnych procesov, o petíciách a antipetíciách, ale aj o tom ako sa súťaž o najkrajší vianočný stromček zmenil na rozsiahlu debatu s ekoaktivistami.

Chcete vedieť o participácii viac? Pozrite si záznam z diskusie:

Úvodná diskusia na Občanoch záleží

Otváracia diskusia - pozvánka (JPG, 974 kB)