Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Participácia a mobilita

Udržateľná mobilita 2

Dňa 28. septembra 2021, svojou prezentáciou (PDF, 5 MB) otvoril podujatie doc. Marián Gogola zo Žilinskej univerzity, ktorý zároveň zastupoval občianske združenie Mulica a hovoril našim účastníkom o tom, prečo udržateľná mobilita, aký je jej stav, na čo sa zabúda a predstavil nám dobré príklady občianskej participácie.

Druhá prezentácia (PDF, 4 MB) doc. Dana Sitányiová zo Žilinskej univerzity predstavila Audit Advance ako nástroj pre lepšie plánovanie mobility v mestách a zároveň projekt Youmobility, ktorý bol o participácií mladých ľudí pre zlepšenie služieb verejnej dopravy na vidieku.

V poslednej časti nášho podujatia sa predstavili zástupcovia samosprávnych krajov, ktorí hovorili o tom, čo plánujú v rámci mobility v Integrovaných územných stratégiách.

Na podujatie, ktoré moderovala Dominika Bellová z ÚSV ROS, sa v reálnom čase prostredníctvom platforiem ZOOM a YouTube pripojilo 30 divákov.

Cyklodoprava, podpora udržateľnej mobility a dobrý príklad z praxe

Má zmysel robiť participatívny proces, lebo sa všetci učíme. Aj keď existujú rozdielne názory,
participácia pomôže dospieť k rozumnému riešeniu.
- Peter Klučka (paraf.) - 

Podujatie, ktoré sa konalo dňa 14. septembra 2021, svojou prezentáciou (PDF, 320 kB) otvoril Michal Hladký z Ministerstva dopravy SR, ktoré aktuálne pripravuje Zákon o verejnej osobnej doprave. Legislatíva, ktorá by komplexne upravovala verejnú osobnú dopravu doposiaľ neexistuje. V súčasnosti sa jednotlivé druhy dopravy riadia parciálnymi zákonmi, ktoré sú navzájom slabo koordinované. Okrem koordinácie je cieľom pripravovaného zákona zvýšiť efektívnosť vo vynakladaní verejných zdrojov prostredníctvom analyzovania dát z jednotlivých druhov dopravy (preferovanie toho či iného druhu dopravy), zabezpečiť prestupy a možnosť používať jeden lístok na rôzne druhy dopravy.

Druhá prezentácia (PDF, 324 kB) Michala Hladkého predstavila reformy a plánované investície v udržateľnej doprave v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Aké konkrétne míľniky sú naplánované do roku 2026?

Adrián Krajňák z Ministerstva hospodárstva SR sa vo svojej prezentácii (PDF, 635 kB) venoval nabíjacím staniciam a možnostiam samospráv ako získať podporu z Plánu obnovy a odolnosti. Vo svojej prezentácii porovnal výzvy na podporu budovania nabíjacích staníc v rokoch 2019 a 2020.  Samosprávy a budúci žiadatelia – využite možnosť zúčastniť sa workshopov v prvom kvartály 2022 a pomôžte nastaviť podmienky budúcej výzvy pre čo najlepšiu implementáciu. 

Peter Klučka, cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy a výstavby SR, predstavil Národnú stratégiu cyklistickej dopravy a cykloturistiky SR (PDF, 8 MB), ktorá bola pripravovaná za účasti zainteresovaných aktérov. V súčasnosti má 8 rokov, postupne prichádza k napĺňaniu jej priorít a opatrení, ale aj k jej aktualizácii v snahe zasadiť cyklistickú dopravu do verejného priestoru.

Juraj Gubáni, zástupca primátora mesta Senec, prezentoval dobrý príklad z praxe: Kam bicykluje Senec? (PDF, 3 MB) Inšpirujte sa realizovanými a plánovanými opatreniami v rámci rozvoja cyklotrás a cyklistickej dopravy v Senci.