Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Digitálna samospráva

Sprievodca opatreniami proti dezinformáciám na lokálnej úrovni

S príchodom pandémie si spoločnosť začala naplno uvedomovať, aké riziká prinášajú dezinformácie. Aj to bol dôvod realizovať podujatie, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2021 a ktoré načrelo do Národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti (NP Výskum MNO a OS), ktorý realizoval ÚSV ROS. Podujatie moderoval Martin Mňahončák, odborný garant NP Výskum MNO a OS.

Úvod do témy ponúkla Viera Žuborová z Bratislava Policy Institute, ktorá sa venovala predovšetkým téme dezinformácií vytváraných nepravdivo za účelom ovplyvňovania. Základné pravidlo znie, že ak chceme proti dezinformáciám bojovať, mali by sme poznať našu lokálnu komunitu.

Tomáš Kriššák zo spoločnosti Gerulata postavil svoju praktickú prezentáciu na štyroch pilieroch rizík, ktoré ohrozujú informačnú bezpečnosť v slovenskom kontexte (nenávistné prejavy, renesancia toxického nacionalizmu, nárast vplyvu dezinformácií, kríza kritického myslenia a dôvery v médiá a inštitúcie). Za účinný spôsob boja proti dezinformáciám považuje budovanie kritického myslenia a hovorí, že kľúčovým je, aby odkaz samospráv mal v komunitách dôveru. Riešenia a inšpiratívne príklady ponúkajú iniciatívy občianskeho sektora: somtu, Nenávistný skutok, blbec.online, konspiratori.sk, demagog.sk, Sebavedomé Slovensko, Mladí proti Fašizmu, Checkbot, či Slovenskí elfovia.

Informačne bohatú časť ponúkla záverečná tretina podujatia, ktorá sa venovala otázkam divákov. Podujatia sa v priamom prenose zúčastnilo viac ako 50 účastníkov.

Záznam z podujatia

Zoom foto

Posolstvá, ktoré si z podujatia odnášame možno stručne zhrnúť nasledovne:

  1. Boj proti dezinformáciám je ak nie povinnosťou, aspoň možnosťou nás všetkých, vrátane samospráv.
  2. Do účinnej komunikácie samosprávy s verejnosťou je dobré zapojiť miestnych influencerov.
  3. Čím viac je komunikácia vypätá a čím viac je slovník nevyberaný, tým konfliktnejšia je reakcia spoločnosti.
  4. Treba ignorovať to, čo si ľudia vďaka dezinformáciám myslia a skôr hľadať témy, ktoré nás spájajú.

Pozvánka

Kybernetické hrozby v samospráve

20. apríla 2021 sa konalo vzdelávanie zamerané na kybernetické hrozby v samospráve, ktoré sprevádzali René Baran (Národný bezpečnostný úrad) a Marcel Hofer (ÚSV ROS, NP PARTI). V čase vysielania ho sledovalo 77 účastníkov cez platformy ZOOM a YouTube.

Odhadované náklady, ktoré sa spájajú s kybernetickou bezpečnosťou, vyjdú Európsku úniu zhruba na 11,3 miliardy eur ročne. Kybernetické útoky sa denne odohrávajú v miliónoch. Zodpovedné správanie v kybernetickom priestore preto vyžaduje vyzbrojiť sa poznatkami z kybernetickej bezpečnosti. Prezentácia Ivana Makaturu z Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, objasní základné pojmy, terminológiu, vysvetlí vzťahy a právnu úpravu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

Na predpisy v oblasti kybernetickej bezpečnosti nadviazal Peter Heriban z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Predstavil praktické porovnanie minimálnych požiadaviek na bezpečnostné opatrenia – zhody a rozdiely podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a Vyhlášky 179/2020 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

Stanislav Guláš (MIRRI) informoval o prebiehajúcom verejnom pripomienkovaní (do 26. apríla) a plánovanom verejnom vypočutí (29. apríla) k projektu Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti (podsektor verejná správa) a pripravovanej dopytovej výzve (balík 5 miliónov eur určených približne na 20 projektov).

Ako vníma kybernetickú bezpečnosť samospráva a ako sa s riešením tejto témy vysporadúva? S akými problémami sa v tejto oblasti pasuje a akú pomoc by uvítali? Odpovedal Marián Gajdoš, starosta obce Staré Hory (obec do 600 obyvateľov) a Rastislav Bagar, prednosta MiÚ MČ Bratislava-Dúbravka (do  40 000 obyvateľov).

Záznam z podujatia

Zoom foto


Pozvánka

Občianské technológie

Podujatie, ktoré sa konalo dňa 6. apríla 2021 moderoval Marcel Hofer z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a zúčastnilo sa ho viac ako 80 účastníkov.

Úvodný blok otvoril Tomáš Rákos z českej firmy Participation factory (Fabrika participace), ktorá sa okrem iného venuje aj monitorovaniu trhu v oblasti civic tech (občianskych technológií). Fabrika mapuje viac ako 40 nástrojov v Česku a približne 250 nástrojov z Európskej únie. Tomáš Rákos hovorí, že digitálne produkty sa neustále vyvíjajú a je čoraz ťažšie sa v nich vyznať. Blok na záver ponúkol osem lekcií, ku ktorým Fabrika participace počas svojej cesty, poznania civic tech a prácou so samosprávami dospela. 

Dobré príklady z praxe

 Záznam z podujatia 

Zoom foto


Digitálna samospráva_6.4.2021