Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - September 2020

25. 09. 2020

Zaostrené na samosprávy: Podpora občianskych kompetencií – webinár

V dňoch 22.9 – 24.9.2020 sme sa zúčastnili na 3-dielnom odbornom webinári prostredníctvom platformy Zoom s názvom: Zaostrené na samosprávy: Podpora občianskych kompetencií, ktorý bol určený pre zriaďovateľov všetkých typov základných a stredných škôl na Slovensku, organizovaný Inštitútom pre aktívne občianstvo. Prvý deň bol zaostrený na dôležitosť občianského vzdelávania, kde sa predstavil Erich Mistrík z Pedagogickej fakulty UK a Ľubica Bezeková zo školy v Pliešovciach. Rozprávali sa prečo je občianske vzdelávanie dôležité, akú v ňom zohráva prepájanie školských predmetov a ako o to celé skvalitnenie sa môžu pričiniť práve samosprávy. Druhý deň bol zaostrený na kompetencie zriaďovateľov, kde Mirek Hřebicky, programový riaditeľ EDUin a Stanislav Pravda, riaditeľ odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, diskutovali o mapovaní kompetencií samospráv ako zriaďovateľov škôl, dôležitosti školskej vízie a posilneniu konštruktívneho dialógu medzi zriaďovateľmi a školami. V posledný deň bol zaostrený na možnosti participácie, kde diskutovala Dominika Halienová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti za participatívne rozpočty na školách, Zuzana Peternai, riaditeľka Gymnázia v Nových Zámkoch a Tomás Csanda, študent gymnázia. Rozprávali sa o tom, akými spôsobmi sa do života školy a miestnej komunity sa môžu zapojiť žiaci a čo môže aktívna participácia na budovaní školskej klímy priniesť žiakom a samospráve ako takej. Celý webinár moderovala Jana Feherpataky-Kuzmová z Inštitútu aktívneho občianstva.

Zdroj: Zoom Meeting/ IPAO

Ako zvýšiť participáciu?

Dňa 23. septembra 2020 sme sa s prezentáciou národného projektu a jeho výstupov zúčastnili medzinárodného podujatia s názvom Participatory processes in development and implementation of climate and energy strategies, organizovaný Central and Eastern Europe Climate Action Network (CAN) (PDF, 372 kB), ktorého sa zúčastnili účastníci z krajín: Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovenská republika. Podujatie malo charakter workshopu stakeholderov z strednej Európy. Účasť verejnosti je pre tvorcov rozhodnutí kľúčová pri identifikácii záujmov širšej verejnosti, zdieľaní informácií, zhromažďovaní odborných posudkov a budovaní legitimity. Participatívne plánovanie sa tiež považuje za zlepšenie procesu plánovania, pokiaľ ide o zvýšenie akceptácie konečných plánov a schopnosti generovať verejnú podporu. Na workshope „Participatívne procesy pri vývoji a implementácii klimatických a energetických stratégií“ sa zdieľali skúsenosti a poznatky o tom, ako implementovať participačné procesy, ktoré môžu byť legitimizované zapojením občanov, zainteresovaných strán a verejnej správy a schopné ovplyvniť politiku. procesu zameraného hlavne na rozvoj a implementáciu klimatických a energetických stratégií. Za národný projekt s prezentáciou AKO ZVÝŠIŤ PARTICIPÁCIU (PDF, 2 MB) so zameraním na proces zvyšovania účasti na národných, regionálnych a miestnych politikách na Slovensku vystúpila Barbara Gindlová, odborná garantka národného projektu Participácia.

zoom_Slovinsko

Elektronické identifikačné karty k analytickej časti projektu

Projekt vytvoril priestor pre široko zameraný analytický výskum, ktorý na zameral na diagnostiku stavu a možnosti participácie. Vzniklo niekoľko samostatných analytických tímov expertov, ktorý realizovali vlastné výskumné aktivity. Analytické expedície, prieskumy neznámych teritórií verejnej správy a metodické prvovýstupy boli postavené na širokom zbere a postupnom vyhodnocovaní procesov a dát, ktorých priebeh, výsledky a kľúčové výstupy, prípadne publikácie boli spracované do samostatných elektronických identifikačných kariet, ktoré sú súčasťou znalostnej databázy projektu. Elektronické karty k podaktivite 2 (analytike) sme rozdelili v zmysle pracovných skupín a kľúčových tém:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)