Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2022, streda
 

Čiastka 9 vydaná 29.9.2009

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 19

Čiastka 9

Vydaná 29. septembra 2009

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. septembra 2009 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2009/11513 zo 7. septembra 2009,      ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-202-2007/09313 z 15. augusta 2007, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2008/08792 

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udelení a zániku oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi