Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2022, streda
 

Čiastka 6 vydaná 27.5.2009

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 19

Čiastka 6

Vydaná 27. mája 2009

OBSAH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2009 z 2. februára 2009, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 2/2009 z 24. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Konopiská

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2009 z 5. mája 2009, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Ochtinská aragonitová jaskyňa

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2009 z 25. mája 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Šúr a jej ochranné pásmo