Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2022, streda
 

Čiastka 5 Vydaná 28. 4. 2009

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 19

Čiastka 5

Vydaná 28. apríla 2009

OBSAH

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2009 zo 7. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo prírodnej pamiatky Ponická jaskyňa

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2009 zo 16. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo prírodnej pamiatky Chvalovská jaskyňa

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 4/2009 z 10. marca 2009, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia