Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2022, streda
 

Čiastka 3 Vydaná 27. 2. 2009


Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 19

Čiastka 3

Vydaná 27. februára 2009

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 26. februára 2009 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SITB-445-17/OOUS-2008 z 29. januára 2009 o ochrane utajovaných skutočností v pôsobnosti obvodných úradov

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Kobela

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pavúkov jarok

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2009 z 20. februára 2009, ktorou sa zrušuje ochrana prírodných pamiatok Čertova skala a Podhorodský hradný vrch

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2009 z 23. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Cúdeninský močiar

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 2. februára 2009 č. 21

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 2. februára 2009 č. 22