Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

VÝZVA: Povedzte nám, aké údaje by mal štát zverejňovať vo formáte otvorených dát?

18. 02. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti každoročne od roku 2017 vykonáva prieskum najžiadanejších datasetov, ktoré by mali byť zverejnené zo strany štátnej správy. Cieľom tejto pravidelnej úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu akademickej a vedeckej obce, neziskových organizácií i individuálnych občanov prostredníctvom zverejňovania potrebných a užitočných dát zo strany štátnej správy, za účelom podpory princípov otvoreného vládnutia. 

Od minulého roku spolupracujeme spolu s Dátovou kanceláriou na Ministerstve investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktorá je gestorom témy otvorených dát na Slovensku. Vďaka Dátovej kancelárii pravidelne komunikujeme s dátovými kurátormi na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy ohľadom zverejnenia datasetov, požadovaných v predchádzajúcich prieskumoch. Aktuálny stav zverejnenia datasetov je dostupný v google tabuľke Prieskum najžiadanejších datasetov

Tento rok opäť hľadáme podnety na zaujímavé, užitočné a potrebné dáta, ktoré sú vo vlastníctve štátnej správy. Či dáta potrebujete pre vedu, výskum, vzdelávanie, alebo pracujete v mimovládnom neziskovom sektore, či v médiách a dáta v otvorenom formáte Vám môžu pomôcť v analýzach alebo predikciách, prípadne či takéto dáta potrebujete pri tvorbe zaujímavých alebo užitočných aplikácií, dajte nám vedieť! 

Stačí, ak do 15. marca 2021 vyplníte google formulár (ktorý nájdete aj na konci tohto článku), v ktorom uvediete, o aké údaje v gescii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy máte záujem. V prípade, že máte záujem aj o sprístupnenie aplikačného rozhrania (API), neváhajte sa nám tiež ozvať. 

Aké podnety hľadáme? 

  • Otvorené údaje/dáta: otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.
  • Datasety: ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel a uložených spoločne podľa rovnakej schémy.
  • Vlastník datasetov: orgány verejnej moci - ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy 
  • Obmedzenie: požadované datasety nesmú spadať pod špeciálny režim (datasety, ku ktorým sa vzťahujú právne predpisy, ktoré neumožňujú ich zverejnenie, ako napríklad prísne tajné, tajné, dôverné, vyhradené, citlivé, osobné, vyhradené, či chránené)

Hľadáte inšpiráciu? 

Rezorty a ostatné ústredné orgány štátnej správy pravidelne aktualizujú svoje zoznamy datasetov aj s harmonogramom zverejňovania. Aktuálne zoznamy pre jednotlivé rezorty nájdete v tabuľke Katalóg datasetov - rezorty a ostatné ústredné orgány štátnej správy (PDF, 75 kB)

Budeme Vám vďační za akékoľvek podnety. Ak máte otázky, neváhajte sa obrátiť na Luciu Lacika (lucia.lacika@minv.sk). Spoločne s Dátovou kanceláriou MIRRI SR sa s Vami radi online stretneme na prediskutovanie Vašich otázok či na diskusiu o detailoch  k Vašim podnetom. 


 

Prieskum po najžiadanejších datasetoch a API realizujeme v rámci plnenia priebežných úloh B.8 a B.14 vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB). Informácie o predchádzajúcich prieskumoch dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch sú dostupné na webstránke úradu.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)