Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Programovanie fondov EÚ: dôležitosť kľúčových a strešných pojmov

16. 02. 2021

V utorok 9. februára 2021 sme v rámci aktivít projektu Partnerstvo zorganizovali online workshop, na ktorom sme hľadali možnosti, ako zosúladiť pojmy a ich používanie v textoch relevantných dokumentov súvisiacich s programovým obdobím 2021-2027.

Cieľ 4 politiky súdržnosti Sociálnejšia Európa pokrýva širokú škálu oblastí a tém, ktoré sa navzájom prelínajú, dopĺňajú a spadajú do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  ale aj do agendy Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR či Ministerstva vnútra SR.

Dôsledkom prierezovosti tejto oblasti sa vytvára pojmová nejednotnosť - pri tvorbe základných dokumentov pre nové programové obdobie 2021-2027 sa používajú terminologické špecifiká, ktoré môžu spôsobovať nejednoznačnosť a neprepojenosť celkového textu. 

Preto sme v rámci projektu Partnerstvo 3 zrealizovali pilotnú aktivitu, ktorá predstavuje metodiku výberu kľúčových slov a strešných pojmov, ako aj predstavili konkrétny návrh strešných a kľúčových pojmov v rámci cieľa Sociálnejšia Európa. Vytvorenie strešných pojmov vnímame ako prostriedok pre terminologicky presnú prípravu textov a nástroj na sledovanie synergií v rámci programového obdobia 2021-2027.

Účastníci workshopu sa zhodli, že táto téma aj náš postup majú zmysel a je potrebné predstaviť ho pracovníkom Centrálneho koordinačného orgánu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Za dôležité považujú aj spoločné stretnutie dotknutých rezortov (MPSVaR SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR a MV SR), predovšetkým s tímami na MIRRI SR, ktoré sú zodpovedné za Partnerskú dohodu Slovenskej republiky a Operačný program Slovensko. Cieľom týchto stretnutí je získať pripomienky a podnety k vypracovaným strešným pojmom a určiť ďalšie smerovanie našich aktivít.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)