Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2021, nedeľa
 

Otvorene o otvorenom vládnutí: Boj proti korupcii vo vnútri verejnej inštitúcie: Ako vytvoriť na pracovisku atmosféru dôvery namiesto strachu

20. 05. 2021

V stredu, 26. mája 2021 prinesie Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie SR v rámci cyklu Otvorene o otvorenom vládnutí prezentáciu spojenú s diskusiou na tému boja proti korupcii vo vnútri verejnej inštitúcie – Úradu pre verejné obstarávanie.

obrazok_otvorene o otvorenom vladnuti_uvo

„Robíte to pre ten certifikát na stenu, alebo to myslíte s bojom proti korupcii na úrade vážne?“

Formálne zaviesť protikorupčný systém, ako napr. ISO 37001 je možné hoci aj za 3 mesiace. Zaviesť však funkčný systém založený na budovaní dôvery zamestnancov a pozitívnom vnímaní oznamovateľov korupcie je behom na dlhú trať. Za pomoci viacerých inovatívnych nástrojov, odporúčaní a príkladov dobrej praxe zo sveta sa nám to zatiaľ úspešne darí. Prvé neanonymné a relevantné oznámenia, spätná väzba zamestnancov a ich aktívna účasť pri protikorupčných riešeniach sú toho dôkazom.

Príspevok sa zameria na priebeh a formu zavádzania ISO 37001 na Úrade pre verejné obstarávanie v štýle „in-house“, vrátane:

  • intenzívnych neformálnych a interaktívnych školení,
  • participatívneho procesu tvorby vnútorných protikorupčných pravidiel a kódexu správania,
  • pozitívneho vnímania oznamovateľov protispoločenskej činnosti a oznámení ako nástrojov na zlepšenie.

Príspevok odprezentuje Tomáš Jacko, PhD. - protikorupčný špecialista a zodpovedná osoba ÚVO.

Tomáš Jacko_obrázokTomáš Jacko, PhD. pracuje ako protikorupčný špecialista a zodpovedná osoba v zmysle zákona 54/2019 Z. z. na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO), kde úspešne zaviedol a manažuje certifikovaný systém manažérstva proti korupcii – ISO 37001. Študoval a žil 6 rokov v Anglicku a prednáša na Ekonomickej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave. Je expertom Slovenskej národnej akreditačnej služby pre ISO 37001, posudzoval viac než 25 domácich a zahraničných certifikácií / akreditácií a je tiež školiteľom pre túto oblasť. 3 roky pracoval pre Transparency International Slovensko. Medzinárodné skúsenosti a zážitkovú formu výučby sa snaží pretaviť aj do fungovania protikorupčného systému na ÚVO.

Prezentácia spojená s následnou diskusiou je určená pre predstaviteľov štátnej správy, samosprávy (napr. protikorupčných koordinátorov, zodpovedné osoby v zmysle zákona 54/2019 Z. z.), protikorupčných aktivistov a uskutoční sa v stredu, 26. mája 2021, 10:00 – 11:30 na platforme Webex.

Odkaz na Webex bude zaslaný zaregistrovaným záujemcom a záujemkyniam vopred. Registrácia prebieha na tomto odkaze: https://forms.gle/kGDf2pbFqWrkPEuL7

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)