Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - Júl 2020

25. 07. 2020

Pozývame Vás na záverečnú konferenciu!

Vážené priateľky, vážení priatelia,

nenechajte si ujsť záverečnú konferenciu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k národného projektu "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI)", ktorá bude realizovaná formou letnej ochutnávky tém a výstupov, ktoré národný projekt otvoril a priniesol.

KEDY? 6. – 7. AUGUSTA 2020 
KDE? VODÁRENSKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

PRE KOHO? pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac, alebo pre zástupcov a predstaviteľov:

  • miest, obcí, samosprávnych krajov, štátnej správy,
  • občianskych združení mimovládnych organizácií, občianske iniciatívy,
  • aktívnych občanov a širokú verejnosť. 

 

Plagát ku konferencii

Cieľom konferencie je:

  • otvoriť konferenčný bar, ktorý ponúkne priestor pre zdieľanie poznatkov a skúseností ako pestrofarebný mix živých príbehov na tému participácia,
  • ponúknuť praktickú degustáciu metód a foriem zapájania verejnosti (expertné panely, pracovné skupiny, workshopy, prieskum, fokusová skupina, simulácie procesov, brainstorming, gamifikácia, world-cafe, zber úrody a geocaching výstupov NP PARTI,
  • podporiť budovanie komunít praxe, zabezpečiť priestor na zdieľanie dobrej/zlej praxe a sieťovanie vo vybraných oblastiach.
   • Participácia a mladí ľudia,
   • Participácia a budovanie komunít,
   • Participácia a zdravotne postihnutí,
   • Participácia a environmentálne výzvy,
   • Participatívne rozpočty,
   • Participácia a verejné priestory,
   • Participácia? Participácia!

Každá oblasť je ošetrená samostatným diskusným blokom, ktorý je vstupnou bránou do témy a praktickým workshopom, tréningom alebo školením. Program záverečnej konferencie bude prebiehať paralelne v troch priestoroch naraz, podujatie bude tlmočené do posunkovej reči a z vybraných blokov programu bude zabezpečený živý video prenos.

Počas záverečnej konferencie zabezpečujeme občerstvenie a ubytovanie do vyčerpania voľných kapacít.

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať.

Na vaše otázky vám rada odpovie Jana Gažúrová.


 

Podujatie je financované z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Novinky v participatívnych rozpočtoch na školách

Po meste Trenčín nás oslovila aj Nadácia otvorenej spoločnosti o spoluprácu v rámci pilotného zavádzania participatívnych rozpočtov na základných školách v ich vybraných školách, ktoré majú zapojené do programu Otvorených škôl. Naplánovali sme si spoločnú kontrolu a úpravu materiálov do aplikácie D21, ktorá je podporná aplikácia učiteľom – koordinátorom participatívnych rozpočtoch na ich školách, aby participatívne rozpočty zvládali aj mladší žiaci. Už teraz sa tešíme, ako participatívne rozpočty zvládnu aj žiaci na základných školách.

Zároveň sa pripravujeme na prezentáciu participatívnych rozpočtoch na školách na záverečnej konferencií, ako aj na Týždni otvoreného vládnutia, ktorý je naplánovaný na september 2020.

V rámci participatívnych rozpočtoch na školách vznikli nové produkty vzťahujúce sa na vzdelávanie a tými sú publikácie na podporu zavádzania participácie do prostredí škôl.

Nie je mesto ako mesto

Nie je mesto ako mestoSpoločenská hra Nie je mesto ako mesto žiakom hravou formou približuje ako funguje participatívny rozpočet vo fiktívnom meste. Doska hry zobrazuje fiktívne mestečko Participatívne, ktoré má svoje mestské štvrte: nudnú, upchatú, špinavú, bifľošskú, ignorantskú. Hra začína príbehom, ktorý hovorí, že v mestečku sa práve konali komunálne voľby. Novozvolený primátor vie, že obyvatelia poznajú problémy svojho mesta najlepšie, a preto by mali spolurozhodovať o tom, kam peniaze z mestského rozpočtu pôjdu. Hráči sa stávajú obyvateľmi mesta a... <čítajte viac>

Nie je občan ako občan

Nie je občan ako občanMetodika pre zavádzanie témy participácie do výučby Nie je občan ako občan vznikla ako následok realizácie participatívnych rozpočtov na stredných školách, ktorý prebudil u študentov i pedagógov veľký záujem hlbšie poznať zmysel, možnosti a metódy zapájania verejnosti do vecí verejných. V  spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo vznikla  metodika pre učiteľov, ktorej cieľom je podporiť témy participácie a aktívneho občianstva vo výuke. V metodike učitelia nájdu päť originálnych aktivít na rozšírenie a oživenie vyučovania a mimoškolských aktivít na tému participácia... <čítajte viac>

Príbehy pilotnej schémy: verejné priestranstvá, územné klastre, jasná tlač, atlas inšpirácií

Uzatvorili sme cyklus publikácií venovaných pilotným projektom a vydali sme metodické materiály venované zapájaniu verejnosti vždy v konkrétnej téme. Vznikli tak Participácia a plánovanie verejných priestranstiev, kde sa oboznámite, ako postupovať, keď plánujete úpravu verejných priestorov a chcete zapojiť aj verejnosť, ako aj Participácia obcí pri rozvoji územných klastrov, ktorá ukazuje cestu, ako prakticky a reálne nastaviť funkčný model spolupráce obcí a zapájania občanov do tvorby verejných politík na úrovni klastrov, ktoré sú považované za jeden z progresívnych nástrojov rozvoja regiónov v celoeurópskom kontexte.

Od obyvateľa k občanovi – atlas inšpirácií, alebo ako začať budovať komunitu ponúka otvorený receptár plný inšpirácií pre všetkých, ktorí by chceli niečo spraviť pre svoju komunitu, ulicu, štvrť či mesto a prezentuje najrôznejšie postupy, kroky a aktivity. Odkrýva, čo všetko môže byť za jednotlivými úspešnými iniciatívami, prezrádza, kto všetko môže byť zapojený a dokazuje, že od myšlienky k realizácii, od obyvateľa k občanovi nemusí byť tak ďaleko. Prístupné mesto – jasná tlač je publikácia, ktorá približuje príbeh mesta Nitra, ktoré sa vydalo na cestu prístupnosti všetkým svojim obyvateľom. Knižka vznikla v spolupráci s Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska a je spracovaná vo formáte jasná tlač, ako ukážka, aký formát písomného dokumentu je vhodný univerzálne pre všetkých, bez ohľadu na ich zdravotné postihnutia a znevýhodnenia.

PP10 PP5 Atlas Prístupné mesto

Nové metodické publikácie: Kvalita, plánovanie a hodnotenie participatívnych procesov

Knižná edícia Participácia sa okrem publikácií, ktoré popisujú a analyzujú zrealizované participatívne procesy, zameriava aj na metodické materiály a návody, ktoré poskytujú základný sumár informácií všetkým, ktorí sú už rozhodnutí tvoriť verejné politiky so zapojením verejnosti a potrebujú akýsi manuál krokov ako postupovať a nad čím sa treba zamyslieť. Preto sme vydali dve publikácie autoriek Jany Plichtovej a Anny Šestákovej.

Ako merať kvalitu participatívnych procesov?Ako merať kvalitu participatívnych procesov je publikácia, ktorá reaguje na absenciu univerzálnej metódy hodnotenia participatívnych procesov. Dôvodom je, že koncept participácie nemá jednotnú definíciu a neexistujú všeobecne prijímané kritériá hodnotenia. Hodnotenie participatívnych procesov je však dôležité a žiaduce: z finančných dôvodov (ako záruka toho, že sa verejné zdroje používajú zmysluplne), z praktických dôvodov (ako prostriedok identifikácie chýb a poučenia sa z nich), z etických dôvodov (napríklad za účelom posúdenia miery reprezentatívnosti, inklúzie, vyváženosti a spravodlivosti), či z výskumných dôvodov (prehĺbiť poznanie o tom, čo sa deje v participatívnych procesoch). Autorky ponúkajú teoretický prehľad a sprievodcu prístupov k meraniu a hodnoteniu kvality participácie.

Analytický rámecAko na to? Ako vôbec začať participatívny proces? Existuje samozrejme niekoľko návodov. Publikácia Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie  je jedným z nich. Metodika predstavuje moderný, veľmi otvorený a kreatívny prístup ako robiť participatívne procesy, pretože odmieta participatívny proces uväzniť v konkrétnom vzorci, ale naopak, podporuje tvorivosť a riešenia, ktoré sú šité na mieru. Manuál je teda myslený ako mapa otázok a alternatív, o ktorých treba premýšľať a ktoré treba zvážiť pri plánovaní a realizácii verejnej participácie.
Fotky a prelink

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)