Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2021, sobota
 

Výzva na predloženie návrhov: Analýza dotačných mechanizmov rezortov

24. 05. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára výzvu na predloženie návrhov k vypracovaniu Analýzy dotačných rezortných mechanizmov.

Cieľom analýzy je priniesť komplexný pohľad na poskytovanie dotačných schém z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR. Analýza prinesie údaje o tom, či ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy poskytujúce dotácie z verejných zdrojov transparentne a otvorene informujú o dotáciách do žiadaných detailov.

Predmetom analýzy sú dostupné informácie na portáli Modulu dotačných schém a dostupné informácie o poskytovaných dotáciách na webstránkach ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy poskytujúcich dotácie.

Výsledky analýzy budú komunikované individuálne jednotlivým ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy poskytujúcim dotácie a budú prezentované na zasadaní Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Detailné zadanie úlohy je dostupné na tomto mieste. (PDF, 418 kB)

Od kandidátov a kandidátok na riešenie požadujeme nasledujúce informácie:

  • Návrh metodológie vypracovania analýzy
  • Predpokladaný rozsah práce v hodinách
  • Predpokladaný termín dodania analýzy
  • Dokladované predchádzajúce skúsenosti
  • Zadanie je vhodné aj pre študentov a študentky VŠ.

Návrhy s vyššie uvedenými informáciami posielajte, prosím, do 7. júna 2019 p. Lucii Lacika. Riešiteľ alebo riešiteľka analýzy bude vybraný/á na základe individuálneho posúdenia.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]