Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2021, sobota
 

Úvodné stretnutie pracovných skupín k financovaniu mimovládnych neziskových organizácií

07. 08. 2017

25. júla 2017 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie členov pracovných skupín - zástupcov štátnej správy, samospráv aj mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorí budú počas nasledujúcich 3 intenzívnych mesiacov spolupracovať v pracovných skupinách zameraných na rôzne zdroje financovania MNO.

Na stretnutí viac ako tridsiatich účastníkov prezentovali predstavitelia Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti výzvy, komplikácie a námety, ktoré vo financovaní MNO vidia samotní aktéri. Drvivá väčšina podnetov bola získavaná z terénu -  priamo od MNO z celého Slovenska počas série 6 pracovných workshopov, ktoré sa konali na jar 2017.

Odpovede na definované výzvy budú hľadať štyri pracovné skupiny. Dve z nich sa budú venovať financovaniu MNO  z pohľadu verejných zdrojov a zo súkromných zdrojov. Tretia pracovná skupina sa zameria na prierezový dopad navrhovaných opatrení, napríklad na účtovníctvo MNO a štvrtá, tzv. koordinačná skupina bude posudzovať výstupy z jednotlivých pracovných skupín z pohľadu konzistentnosti návrhov s cieľmi a trendami rozvoja občianskej spoločnosti.

Na stretnutí odzneli aj praktické informácie o komunikácii v pracovných skupinách a časový harmonogram stretnutí. Výstupy z pracovných skupín budú predstavené MNO opäť počas série pracovných workshopov, ktoré sa budú konať na jeseň vo viacerých mestách na Slovensku a aj na zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Po akceptácii výstupov samotnými MNO budú následne pripravené návrhy na zmeny v legislatíve, resp. iných dokumentov (VZN, metodické usmernenia,...).

V prípade záujmu o bližšie informácie o práci pracovných skupín nás môžete kontaktovať na tejto e-mailovej adrese.


Prezentácie z úvodného stretnutia:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]