Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2021, sobota
 

Pripravujeme podklady pre legislatívne zmeny vo financovaní MNO

12. 02. 2018

Téme financovania mimovládnych neziskových organizácií (MNO) sa úrad splnomocnenca začal intenzívne venovať od februára minulého roku. Po roku sumarizujeme prácu v pracovných skupinách, pracujeme s nápadmi a výstupmi a pripravujeme podklady pre legislatívne zmeny. 

Financovanie MNO stretnutieV januári 2018 sme uskutočnili záverečné stretnutie členov pracovných skupín. Na tomto stretnutí sme zhrnuli prácu pracovných skupín v minulom roku, rozdelili sme návrhy a výstupy do troch skupín:

  1. návrhy, ktoré sú už finálne a je potrebné ich rozpracovať do legislatívnej podoby;
  2. návrhy, pri ktorých nedošlo ku konsenzu a je potrebná ďalšia diskusia;
  3. návrhy, ktoré sú už realizované mimo činnosti PS.

Na stretnutí sme ponúkli členom možnosť ďalšej spolupráce pri detailizovaní návrhov, ktoré budú podkladom pre legislatívne spracovanie a oslovili sme štyroch najaktívnejších členov pracovných skupín na ďalšiu spoluprácu.

Od začiatku februára 2018 sa venujeme rozpracovaniu podkladov pre právnikov na úpravu súvisiacich zákonov a ďalších materiálov (metodík, odporúčaní). Postupne spracovávame a zasielame na pripomienkovanie úzkej pracovnej skupine tieto témy:

  • dotácie – časový harmonogram
  • dotácie – hodnotiace komisie
  • dotácie –hodnotenie projektov
  • dotácie – oprávnenosť prijímateľov, výdavkov a aktivít
  • dotácie – zverejňovanie informácií o podporených projektoch
  • dotácie – zálohové platby, refundácie, spolufinancovanie
  • dotácie – úpravy rozpočtu

O téme sme diskutovali aj so zástupcami Únie miest Slovenska, ktorým sme predstavili doterajšie výsledky a návrhy. Zisťovali sme možnosti ich spolupráce pri presadzovaní návrhov a následne aj legislatívnych zmien v tejto oblasti.

Financovanie MNO_stretnutie 2V priebehu februára plánujeme stretnutia na Ministerstve financií SR ohľadne možností viacročného financovania projektov z verejných zdrojov a tiež stretnutie so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR, kde už existuje viacročné financovanie projektov, budeme sa zaujímať o informácie a skúsenosti, ktoré môžeme uplatniť v našich návrhoch.

Ak Vás táto téma zaujala, prípadne máte otázky týkajúce sa financovania MNO, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese.

Všetky informácie k financovaniu MNO nájdete aj na našom webe.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]