Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Výmena tabuliek s evidenčným číslom

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri výmene tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť nasledovné doklady:

  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • ak bola TEČ stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • ak je vlastníkom vozidla leasingová spoločnosť, overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, 
  • správny poplatok podľa nasledujúceho kľúča:

Správne poplatky pri vydaní (výmeny) TEČ: 

Vydanie TEČ:

(Správny poplatok za štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I alebo II sa pri vydaní TEČ nevyberá !)   

Správny poplatok

Jednotlivé položky

Znenie položky

33 € 2 x 16,50 € vydanie  2 ks plechových TEČ (osobné, nákladné vozidlo
16,50 € 1 x 16,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)
331 € 2 x 165,50 € vydanie  2 ks plechových voliteľných TEČ (osobné, nákladné vozidlo)
165,50 € 1 x 165,50 € vydanie 1 ks plechovej voliteľnej TEČ (motocykel)
331 € 2 x 165,50 € vydanie  2 ks plechových TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla(osobné, nákladné vozidlo)
165,50 € 1 x 165,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)
16,50 € 1 x 16,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ určenej na nosič bicykla
33 € 1 x 33 € vydanie 1 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom