Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy

Od 1.12.2019 je možnosť požiadať o vydanie farebne odlíšených tabuliek s evidenčným číslom vozidlu, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo hybridnému elektrickému vozidlu s možnosťou externého nabíjania (ďalej len „Elektro TEČ“). Prijatím tejto zmeny sme reagovali na vládou Slovenskej republiky schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (uznesenie č. 110 z 13. marca 2019), podľa ktorého sa v termíne do 31. decembra 2019 majú zaviesť farebne odlišné tabuľky s evidenčným číslom pre čisté elektromobily a plug-in hybridy.

Odlíšiteľné označenie takýchto vozidiel bude slúžiť ako rozlišovací prvok pre ďalšie podporné opatrenia, ktoré sú podrobne rozpísané v Akčnom pláne rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, ktoré gestoruje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a podľa ktorého je opatrenie nákladovo šetrným a zároveň účinným spôsobom, ako vytvoriť trvalú propagáciu elektrických vozidiel. Zároveň prináša synergiu s marketingom elektrických áut, pretože istý podiel kupujúcich je motivovaný snahou odlíšiť sa.

Podmienkou je, aby ste mali v osvedčení o evidencii časť II v položke 18 P.3 „Druh paliva / zdroj energie“  uvedený druh paliva alebo zdroj energie buď:
-          ELEKTRINA alebo
druh spaľovacieho paliva v kombinácii s elektrickým pohonom plug-in napr.
-          Benzín  + elektrický pohon plug-in,
-          Nafta + elektrický pohon plug-in
-          Benzín  + LPG + elektrický pohon plug-in  a pod. 

V schválenom návrhu zákona č. 393/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je ustanovené, že tzv. Elektro TEČ je možné vydať na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka takéhoto vozidla. Znamená to, že nebude prebiehať celoplošná výmena doteraz vydaných tabuliek s evidenčným číslom, ktoré už boli pridelené na elektromobily a plug-in hybridy.

O vydanie Elektro TEČ si môže držiteľ alebo vlastník vozidla požiadať:

- pri zápise nového vozidla do evidencie, pričom poplatok je v tomto prípade 33,- € za zápis držiteľa vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobilu) a 50 % zníženie základného poplatku vypočítaného podľa výkonu motora pri zápise držiteľa plug-in hybridu (v tomto prípade sa poplatok môže znížiť najviac na 33,- €) + 33,- € za pridelenie 2 ks plechových Elektro TEČ vrátane vydania príslušných dokladov od vozidla) alebo

- požiada o výmenu súčasne pridelenej TEČ za štandardný poplatok t.j. 33,-€ za pridelenie 2 ks plechových Elektro TEČ vrátane vydania príslušných dokladov od vozidla.

Vzory Elektro TEČ, ktoré sú ustanovené vo vykonávacej vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.:

 Vyobrazenie ElektroTEČ