Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Vstup na Slovensko bez povinnosti karantény

08. 07. 2021

policajtka kontroluje doklady vodiča

Režim na hraniciach od 19. júla 2021 od 6. hodiny upravuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 231/2021 (PDF, 890 kB).

 Všeobecnú výnimku z karantény v súvislosti s kompetenciami MV SR  majú osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby.

Tieto osoby sa musia preukázať: 

  • potvrdením o tejto skutočnosti (napr. potvrdenie pohrebnej služby o konaní pohrebu, úmrtný list, lekárska správa preukazujúca túto skutočnosť),
  • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (táto povinnosť sa vzťahuje iba na osoby nad 12 rokov veku).

Kto je považovaný za blízku osobu?

  • príbuzní v priamom rade (starí rodiča, rodičia, deti, vnuci, pravnuci),
  • súrodenci,
  • manžel/manželka,
  • iná osoba v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (napr. životný partner).

Výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o tomto statuse.

Vo všeobecných výnimkách bola jednotne upravená možnosť tranzitu osôb a ich rodinných príslušníkov cez naše územie do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky dopravnými koridormi uvedenými v prílohe č. 2 vyhlášky č. 231/2021 bez zastavenia okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt -  najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky. 

Vstup na Slovensko bez karantény podmienený súhlasom ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra SR  v zmysle aktuálnej vyhlášky udeľuje súhlas pre vstup bez karanténnej povinnosti:

  • na základe žiadosti súdov či orgánov činných v trestnom konaní,
  • z dôvodu tranzitu, ak tranzit nespadá do všeobecnej výnimky,
  • z ďalších dôvodov uvedených vo vyhláške.

O súhlas na vstup bez povinnosti karantény z týchto dôvodov môžete požiadať prostredníctvom formulára.

Obdobne udeľujú súhlas aj ostatné orgány štátnej správy pre prípady a  životné situácie v ich pôsobnosti.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz