Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2022, nedeľa
 

Kontakty

Sekcia ekonomiky MV SR

Sekcia ekonomiky ministerstva plní úlohy odborného útvaru ministerstva na úseku rozpočtu, financovania a na úseku účtovníctva.

Kontakty

Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR

Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku ministerstva plní úlohy odborného útvaru ministerstva na úseku materiálno-technického zabepečenia, dopravy, správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby.

Kontakty

Odbor verejného obstarávania MV SR

Kontakty