Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Kontakty

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 1111
Fax 02/5094 4397
   


Kancelária ministra vnútra

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 1111
Fax 02/5296 7746

Public relations

TLAČOVÝ ODBOR
Telefón 02/5094 4559
Fax 02/5094 4397

Sekretariát ministra vnútra Romana Mikulca

Telefón 02/5094 1111
Fax 02/5296 7746

GENERÁLNY RIADITEĽ: Mgr. Peter Rolný


 

Kancelária štátneho tajomníka MV SR Vendelína Leitnera

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4216

Kancelária štátneho tajomníka MV SR Jána Lazara

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4351
Fax 02/5094 4033


 

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu MV SR Ľubomíra Šablicu

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4401
Fax 02/5094 4016


Prezídium Policajného zboru

Račianska 45, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 50005
Fax 09610 59061

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
Telefón 09610 57500
Fax 09610 59058

PREZIDENT PZ: plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík                            RIADITEĽ: plk. Ing. Ondrej Laciak, PhD.


Sekcia ekonomiky MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4429
Fax 02/5094 4397

GENERÁLNY RIADITEĽ: Mgr. Tomáš Oparty


 

Sekcia legislatívy a právnych služieb MV SR

Telefón 02/5094 4254, 4122
Fax 02/5094 4020Sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/509 44116
Fax 02/509 44006

Centrum vzdelávania a psychológie

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/509 44167
Fax 02/509 44062


GENERÁLNY RIADITEĽ: plk. JUDr. Ivan Fufaľ                               RIADITEĽ: JUDr. Anton Kulich

Odbor sociálneho zabezpečenia

Šancová 1, Bratislava
Telefón 09610 568 01
Fax 09610 568 09

poverená zastupovaním: mjr. JUDr. Júlia Hushegyi Beďačová


Sekcia verejnej správy MV SR

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Telefón 02/4859 1111
Fax 02/4333 4395


GENERÁLNY RIADITEĽ: Ing. Adrián Jenčo

Úrad inšpekčnej služby

Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava
Telefón 0961 0 43851
Fax 0961 0 43859

RIADITEĽ: plk. JUDr. Adrián Szabó


Sekcia krízového riadenia MV SR

Drieňová 22, 826 04 Bratislava
Telefón 02/4859 3222
Fax 02/4859 3340

GENERÁLNY RIADITEĽ:  plk. Ing. Marián Dritomský


Sekcia európskych programov MV SR

Panenská 21, 812 82 Bratislava
Telefón +421 2 509 45 001

Odbor operačného programu Efektívna verejná správa

riaditeľ odboru JUDr. Matúš Dubovský
Telefón +421 2 509 45 030

Odbor adaptácie na klimatickú zmenu

riaditeľka odboru Mgr. Jana Pavličková
Telefón +421 2 509 45 080

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít

riaditeľ odboru Ing. Juraj Gmiterko
Telefón +421 2 509 45 023

Odbor zahraničnej pomoci (Pribinova 2, 812 72 Bratislava)

riaditeľka odboru PhDr. Katarína Naďová
Telefón +421 2 509 44 452

Odbor organizačný

riaditeľ odboru Mgr. Vojtech Kišš
Telefón +421 2 509 45 010

GENERÁLNA RIADITEĽKA: JUDr. Adela Danišková


 

Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4131
Fax 02/5094 4024

GENERÁLNY RIADITEĽ: Ing. Rastislav Rejdovian


 

Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 59501
Fax 09610 59509
 

POVERENÝ VEDENÍM: plk. Mgr. Marek Moncman                                                                                           


Letecký útvar MV SR

Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava
Telefón 09610 36251
Fax 09610 36259


RIADITEĽ: Ing. Andrej Ďurikovič            


 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Drieňová 22, 812 72 Bratislava
Telefón 02/4859 3401
Fax 02/4333 3691

PREZIDENT: plk. Ing. Pavol Mikulášek


 

Migračný úrad MV SR

Pivonková 6, 812 72 Bratislava
Telefón 02/4825 4105
Fax 02/4341 4759

POVERENÁ VEDENÍM: Mgr. Petra Achbergerová


 

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1, 811 06 Bratislava
Telefón 09610 57402
Fax 09610 59053

REKTORKA: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.