Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z.

Dotácie vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR sa poskytujú podľa:

 • zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov a 
 • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležitý oznam.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR, okrem dotácií poskytovaných podľa § 3a zákona č. 526/2010 Z. z. v znení zákona č. 8/2013 Z. z.

Žiadosť predložená na základe výzvy sa zasiela na adresu uvedenú vo výzve.

Žiadosť predložená podľa § 3a zákona č. 526/2010 Z. z. v znení zákona č. 8/2013 Z. z. na úseku ochrany pred požiarmi sa zasiela na adresu: Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.

Žiadosť predložená podľa § 3a zákona č. 526/2010 Z. z. v znení zákona č. 8/2013 Z. z. na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť občianskych združení, ktorých členmi  sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni, sa zasiela na adresu: Sekcia verejnej správy MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.

Od 1. 1. 2016 vstúpil do platnosti zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúci podmienky financovania športu.

Často kladené otázky (PDF, 217 kB)

Informačný list o spracúvaní osobných údajov (PDF, 376 kB)

Rozpočtové prostriedky vyčlenené na poskytovanie dotácií:

 • pre rok 2011 -  2 083 135 €;
 • pre rok 2012 -  2 122 300 €;
 • pre rok 2013 -  6 477 906 €;
 • pre rok 2014 -  6 514 654 €;
 • pre rok 2015 -  5 292 800 €;
 • pre rok 2016 -  5 304 909 €;
 • pre rok 2017 -  6 604 712 €;
 • pre rok 2018 - 40 394 706 €;
 • pre rok 2019 - 10 045 920 €;
 • pre rok 2020 - 18 026 682 €;
 • pre rok 2021 -  5 600 000 €.

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR - účinnosť zákona od 01.09.2019 ("Zdroj: www.slov-lex.sk") (218,4 kB) pdf
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (253,0 kB) pdf
Zákon č. 146/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (154,4 kB) pdf
Zákon č. 8/2013 Z. z. z 13.12.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (100,3 kB) pdf
Zákon č. 287/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (101,6 kB) pdf
Zoznam variabilných symbolov používaných pri poskytovaní transferov a pri vrátení nepoužitých prostriedkov poskytovaných MVSR (4,0 MB) pdf
Úplné znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky (34,7 kB) rtf
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov (204,2 kB) rtf
ROZPOČET - príloha č. 1 k žiadosti o poskytnutie dotácie platná pre Výzvu podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010 Z. z. (ochrana pred požiarmi) (65,8 kB) xml
ROZPOČET – príloha č. 1 k žiadosti o poskytnutie dotácie (55,4 kB) xml
VZOR PERSONÁLNEJ MATICE - príloha č. 2 k žiadosti o poskytnutie dotácie (622,2 kB) rtf
Nariadenie MV SR č. 181 z 2010 o postupe pri poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR (156,3 kB) pdf
Nariadenie MV SR č. 32 z 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie MV SR č. 181 z 2010 (960,7 kB) pdf
VZOR ZMLUVY 2015 (159,4 kB) rtf
VZOR ZMLUVY 2016 (100,4 kB) rtf
VZOR ZMLUVY pre šport 2016 (185,6 kB) rtf
VZOR ZMLUVY (100,7 kB) rtf
VZOR ZMLUVY pre šport (185,2 kB) rtf
Vzor zmluvy od 1.7.2017 (136,5 kB) rtf
Vzor zmluvy pre šport platnej od 1.7.2017 (163,8 kB) rtf
Príloha č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie (55,4 kB) xml
Príloha č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie (44,3 kB) xml
Príloha č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie platná do 30. 6. 2017 (40,6 kB) xml
Príloha č. 2 k vzoru zmluvy o poskytnutí dotácie platná od 1. 7. 2017 (44,2 kB) xml
Príloha č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie (68,1 kB) rtf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)