Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. júl 2021, sobota
 

Pozývame na...

Celoslovenský policajný a hasičský výstup - 13. ročník

Milé kolegyne, milí kolegovia,

oznamujeme Vám, že v dňoch 24. - 26. septembra 2021
sa uskutoční 13. Celoslovenský policajný a hasičský výstup.

Samotný výstup sa bude konať v sobotu 25. 9. 2021.
Trasa: Hrebienok, Sliezsky dom, Poľský hrebeň - Východná Vysoká,
prípadne z Poľského hrebeňa pokračovanie na Zbojnícku chatu a späť na Hrebienok.

Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetHr_n0MH5x2S90P-MWlr8KD9KpmzA4xxfc5SCfmyVq50CuA/viewform

Informácie nájdete aj v oznamoch na stránke https://infoweb.minv.sk/


K VEĽKEJ NOCI 2021

Sledovanie veľkonočného pozdravu duchovných Úradu EPS MV SR

Milé kolegyne, kolegovia, policajti, hasiči, horskí záchranári,                                          zamestnanci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Chceme Vás všetkých, ako duchovní úradu ekumenickej pastoračnej služby, pozdraviť a prihovoriť sa k Vám aj prostredníctvom videa, ktoré si môžete pozrieť na YouTube:

https://youtu.be/FqpMChhn5O0

Aktuálne opatrenia nám síce nedovoľujú stretávať sa osobne, ale nezabraňujú nám v tom, aby sme na Vás mysleli, a aspoň takýmto spôsobom Vám popriali

krásne, radostné a požehnané Veľkonočné sviatky 2021!


Pôst – načo je to v tejto dobe dobré?

Väčšina z nás sa so slovom pôst už stretla. Niektorí majú o tomto období rozličné názory, predstavy, či už v pozitívnom, neutrálnom, alebo aj negatívnom zmysle. V spoločnosti panuje zaužívaný názor, že pôst je o vzdaní sa mäsových jedál. No ak by pre zmenu človeka k lepšiemu stačilo vzdať sa určitého druhu jedál, bola by to pre ľudstvo zaiste skvelá cesta na budovanie lepšej spoločnosti.

Pôst je ozaj špecifickým obdobím, teda ak ho človek vôbec berie do úvahy a chce vykonať niečo pre svoj život, pre seba.

Kto je spokojný so svojím životom, tak ďalej už ani nemusí čítať.

Obdobie pôstu môže priniesť do nášho života mnohé potrebné zmeny, môže nám pomôcť objasniť si mnohé existenčné otázky, ako aj mnohé témy, ktoré sú pre nás pálčivé. Týkajú sa našich vzťahov, spravodlivosti, uvažovania o nás samých, o našom vzťahu k Bohu. Ako nám môže toto obdobie prospieť? Žijeme už aj tak v pohnutej dobe, obkľúčení pandémiou a mnohými rozpačitými usmerneniami... Preto je na miesto otázka, či máme ešte na uvažovanie o pôste ešte nejakú chuť a dôvod? Súhrn všetkých okolností nás ale vedie k tomu, aby sme si zodpovedne kládli otázky aj o sebe, aj o tom, čo nás obklopuje.

Obdobie pôstu nás privádza k téme, ktorá je dnes pre mnohých asi trochu archaická a nič nehovoriaca. Je to téma hriechu. Aké následky pre život človeka má hriech zažívame dennodenne tam, kde sa stretávame so zlobou, závisťou, klamstvom, nenávisťou, ohováraním, egocentrizmom, vraždami, narušenými medziľudskými vzťahmi.

Obdobie pôstu prináša mnohé príbehy Ježiša Krista, v ktorých spoznávame túžbu a zápas o to, aby ľudia objavili Boha, ktorý je láska, a ktorý dáva človeku ponuku žiť život oslobodený od hriechu. Takému spôsobu života, v ktorom by sme eliminovali prejavy hriechu, sa musíme učiť. Učíme sa viesť zápas o hodnoty, nachádzať vnútornú silu, aby sme zvládali tieto životné výzvy riešiť. To sa deje keď počúvame slová Ježiša Krista, keď túžime po tom, aby sme počúvali Jeho slovo každý deň aj v tejto pôstnej dobe.

Máme na výber, či sa rozhodneme počúvať a načúvať slovám Ježiša Krista, alebo sa necháme pohltiť životnými okolnosťami a viac sa budeme sústrediť na to, čo nás obklopuje, čo všetko máme ešte v pláne urobiť, aby sme mali super život. Pán Ježiš nás nepošle nikdy od seba preč keď prídeme počúvať Jeho slovo. Nepovie nám: Tak teraz sú pred tebou potrebnejšie veci, choď urob ich, ja tu počkám a potom príď. Pán Ježiš prichádza medzi nás ako hosť do našich domácností, rodín, na naše pracoviská, nielen v advente, či počas Vianoc. On prichádza medzi nás so svojím slovom v každej dobe.

Na základe príbehu o návšteve pána Ježiša v domácnosti Márie a Marty z Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly zisťujeme, že Pán Ježiš nás učí rozlišovať veci dôležité, a pre náš život veci vedľajšie. Pritom by sme nemali zabudnúť: nejde o počúvanie Božieho slova preto, že si to zasluhuje jeho vážnosť a hodnota, nejde tu o poslušnosť, lebo Ježiša nazývame svojím Pánom. Tu ide o radosť, ktorá spočíva v tom, že človek spoznáva Božiu nekonečnú milosť a lásku, a zisťuje, že čas strávený pri Božom slove má nekonečne vyššiu hodnotu ako všetky naše starosti. Pri počúvaní Božieho slova spoznávame, k čomu nám bol život daný a v čom spočíva jeho skutočná hodnota.

Nech nám k tomu poslúži aj toto pôstne obdobie.


Sledovanie pietnych spomienok prostredníctvom krátkych videí

Nakoľko pandemické opatrenia v súvislosti s COVID – 19 nám tohto roku neumožnili uctiť si pamiatku obetí dopravných nehôd v tretiu novembrovú nedeľu v chrámoch a na pietnych miestach, pripravili sme pre Vás aspoň formou krátkeho videa možnosť pridať sa k modlitbám za dotknuté rodiny. Zároveň cheme aj týmto spôsobom poďakovať hasičom, záchranárom a policajtom za ich službu.  Apelujeme, buďme voči sebe na cestách ohľaduplní a správajme sa zodpovedne, aby nehôd a úmrtí na cestách bolo čo najmenej: https://youtu.be/R61DYj_PFUI

Zároveň sa nekonali ani pietne spomienky na obete hôr. Nechceme zabúdať ani na tých, ktorí  sú osobne dotknutí tragédiami, ktoré sa udiali v horách. Prinášame preto možnosť navštíviť symbolické cintoríny našich hôr a venovať tichú spomienku tým, ktorí už nie sú medzi nami a vysloviť slová vďaky za záchranné akcie členom Horskej záchrannej služby:  https://youtu.be/lcvTV3s0yTw