Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. júl 2021, sobota
 

Od 1. januára 2009 je účinný nový zákon o prevencii kriminality

02. 01. 2009

Deti a policajti v skolke

1. januára 2009 nadobudol účinnosť nový zákon o prevencii kriminality 51,9kB (RTF, 61 kB), ktorý vymedzuje organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality. Pôsobenie orgánov v rámci prevencie nebolo doteraz legislatívne upravené a fungovalo na báze dobrovoľnosti. Zákon prispeje k vyváženejšiemu vzťahu prevencie a represie v rámci kontroly kriminality.
V rámci MV SR začne fungovať Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, ktoré bude spracúvať a poskytovať údaje o kriminalite od orgánov verejnej moci. Sústreďovať sa bude na údaje súvisiace s rôznymi formami trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi.
Zákon zároveň stanovuje pravidlá na zabezpečenie racionálneho financovania projektov.

  • na preventívne projekty schválené Radou vlády pre prevenciu kriminality bude poskytovať dotácie obvodný úrad v sídle kraja, na projekty schválené príslušným rezortom ju poskytne rezort
  • dotáciu bude možné poskytnúť najviac do 80 percent predpokladaných výdavkov projektu tomu, kto preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 percent financií z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu
  • na projekt v príslušnom rozpočtovom roku možno poskytnúť dotáciu len raz
  • dotácie nedostanú napr. štátne organizácie, žiadatelia v likvidácii, s nedoplatkami na poistnom alebo porušovatelia zákazu nelegálnej práce
  • na poskytnutie dotácie nie je právny nárok
  • nepoužité finančné prostriedky musí žiadateľ vrátiť do 15 dní od vyúčtovania dotácie

 
 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz