Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2021, pondelok
 

Návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive je už na rokovaní parlamentu

20. 10. 2021

zbrane-sigsauer-ilustr

Poslanci 19. októbra 2021 v prvom čítaní prerokovali  návrh novely zákona č.  190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorý 19. mája schválila vláda. Dôvodom novelizácie je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/853 zo 17. mája 2017 vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/337 z 5. marca 2018 do našej legislatívy.

Cieľom zmien  je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami. 
Primeraným spôsobom sa teda prijímajú legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi.

Najdôležitejšie zmeny:

  • preradenie niektorých druhov strelných zbraní z kategórie B, C alebo D medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane (zbrane upravené zo samočinných zbraní, zbrane s veľkokapacitným zásobníkom, zbrane upravené z kategórie A na kategóriu D, a samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia náradia); 
  • ponechanie zbraní kategórie A, B a C, ktoré boli upravené na zbrane kategórie D v ich pôvodných kategóriách, keďže tieto zbrane možno po jednoduchej úprave opätovne sfunkčniť a následne použiť pri trestnej činnosti;
  • zmenia sa podmienky v udeľovaní výnimiek a v nadobúdaní zbraní kategórie A;
  • upraví sa postup pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu zbraní a streliva;
  • elektronizácia v rámci podnikateľského prostredia: bude zriadená elektronická služba, ktorá nahradí vedenie evidencie zbraní  formou záznamových kníh; 
  • doba platnosti zbrojného preukazu zostáva 10 rokov, pričom raz za 5 rokov sa bude preverovať spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu, taktiež  podmienka pobytu na území Slovenskej republiky;
  • vzhľadom na riziko, ktoré predstavujú niektoré druhy zbraní kategórie D, sa navrhuje zmena podmienok ich nadobúdania. Nadobúdať tieto zbrane (expanzné, znehodnotené zbrane, zbrane typu flobert a repliky historických zbraní/  bude môcť len držiteľ povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu);
  • aktualizujú sa úkony, za ktoré sa  vyberá správny poplatok. Zároveň sa upravuje výška správnych poplatkov.

Novela zákona ustanovuje aj povinnosť vybaviť dopravný prostriedok prepravujúci zbrane zariadením, ktoré umožňuje nepretržité sledovanie jeho pohybu. Táto povinnosť  prepravcov by mala byť účinná až od 1. júla 2022.  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz