Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2021, streda
 

Tlačové správy


:

RSS


Vláda prerokovala správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality
30. 04. 2013

Vláda Slovenskej republiky na svojom 57. rokovaní dňa 30. marca 2013 prerokovala a vzala na vedomie Hodnotiacu správu  o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 za rok2012. Cieľom správy je...

Workshop „Rozšírenie referenčného mechanizmu“ za účasti experta z Veľkej Británie
27. 04. 2013

Pod vedením podpredsedu Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi Ing. Jozefa Halcina sa v piatok 26. apríla 2013 v Účelovom zariadení hotela Bôrik v Bratislave uskutočnil prínosný seminár v rámci projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov...

Konferencia ministrov Salzburského fóra
26. 04. 2013

Konferencia ministrov Salzburského fóra (SF) sa uskutočnila pod záštitou poľského predsedníctva v SF, ktoré prebieha v 1. polroku 2013. SF je platformou pre dialóg a spoluprácu v oblasti vnútra. Ministerské stretnutie vo Varšave v dňoch 23.-24. apríla 2013, ktorému predchádzalo...

Slovenská jednotka LYNX Commando patrí medzi európsku špičku
25. 04. 2013

Medzinárodné európske protiteroristické cvičenie ATLAS Common Challenge, ktoré sa konalo 17. apríla v priestoroch strednej umeleckej školy v Kolárove, pod velením slovenského Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru,  sa vysielalo naživo do zriadeného situačného centra...

Zákon k druhej fáze reformy ESO schválený vládou
25. 04. 2013

Na rokovaní vlády SR bol schválený zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorým Ministerstvo vnútra SR pokračuje vo vytváraní jednotnej sústavy integrovaných miestnych orgánov štátnej správy v rámci reformy ESO. V súlade s územným a správnym...

Ministerstvo vnútra odstupuje od zmluvy s Regionálnou obstarávacou agentúrou /ROA/
24. 04. 2013

Keďže ministerstvo vnútra, ako autor novely zákona o verejnom obstarávaní a budúci garant centrálneho obstarávania, dohliada na absolútnu transparentnosť a efektivitu vynakladania verejných prostriedkov, chce sa vyhnúť akýmkoľvek pochybnostiam o transparentnosti a odbornosti v rámci procesov...

Od 1. mája 2013 nadobúdajú účinnosť zmeny v cudzineckom zákone
22. 04. 2013

Novelu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov  ministerstvo vnútra vypracovalo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR.  Hlavným cieľom novely je zapracovanie európskeho práva do slovenskej legislatívy –  okruh štátnych príslušníkov tretích krajín,...

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček na konferencii Budapeštianskeho procesu v Istanbule
21. 04. 2013

V piatok 19. apríla 2013 sa štátny tajomník MV SR Jozef Buček zúčastnil na 5. ministerskej konferencii Budapeštianskeho procesu v Istanbule. Cieľom konferencie bolo schválenie istanbulskej deklarácie k Partnerstvu Hodvábnej cesty pre migráciu. Účelom tohto partnerstva je zlepšiť...

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz

 

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)