Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2022, utorok
 

Prehlbovanie kvalifikácie


Pre obdobie február 2022 - júl 2022  

 

• jednodňový opakovaný výcvik používateľov prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a povrchu tela v protiplynovom výcvikovom stredisku:

   priebežne

• jednodňová opakovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ a zamestnancov hasičských jednotiek poverených na výkon protiplynovej služby:

   priebežne
• jednodňová odborná príprava na obsluhu (plnenie, skladovanie, doprava, obsluha a údržba) tlakových nádob na dopravu plynu:
   priebežne  
• odborná príprava na získanie odbornosti technik (mechanik) prostriedkov protiplynovej služby:

   69. turnus: 07. 02. - 11. 02. 2022
   70. turnus: 21. 02. - 25. 02. 2022
   71. turnus: 04. 04. - 08. 04. 2022
• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti technik (mechanik) prostriedkov protiplynovej služby:

   62. turnus: 11. 04. - 13. 04. 2022
   63. turnus: 06. 06. - 08. 06. 2022
   64. turnus: 11. 07. - 13. 07. 2022
• odborná príprava na získanie odbornosti vodca malého plavidla:

   96. turnus: 25. 04. - 29. 04. 2022
   97. turnus: 09. 05. - 13. 05. 2022
   98. turnus: 06. 06. - 10. 06. 2022
• odborná príprava na získanie odbornosti inštruktor povodňovej záchrannej služby:

   33. turnus: 27. 06. - 30. 06. 2022
   34. turnus: 11. 07. - 14. 07. 2022

• odborná príprava na získanie odbornosti na poskytovanie prvej pomoci:

   158. turnus: 07. 03. - 11. 03. 2022

   159. turnus: 21. 03. - 25. 03. 2022
   160. turnus: 04. 04. - 08. 04. 2022

   161. turnus: 25. 04. - 29. 04. 2022
   162. turnus: 02. 05. - 06. 05. 2022

   163. turnus: 30. 05. - 03. 06. 2022
   164. turnus: 27. 06. - 01. 07. 2022

• opakovaná odborná príprava prehĺbenie odbornosti na poskytovanie prvej pomoci:
   priebežne
• odborná príprava na získanie odbornosti obsluha zdvíhacích zariadení:
   41. turnus: 21. 02. - 23. 02. 2022
   42. turnus: 19. 04. - 21. 04. 2022
   43. turnus: 06. 07. - 08. 07. 2022
   44. turnus: 11. 07. - 13. 07. 2022

• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti obsluha zdvíhacích zariadení:

   priebežne
• odborná príprava na získanie odbornosti viazač bremien:
   83. turnus: 28. 02. - 03. 03. 2022
   84. turnus: 28. 03. - 31. 03. 2022
   85. turnus: 25. 04. - 28. 04. 2022
   86. turnus: 09. 05. - 12. 05. 2022
   87. turnus: 30. 05. - 02. 06. 2022
   88. turnus: 13. 06. - 16. 06. 2022
• opakovaná odborná príprava na predĺženie odbornosti viazač bremien:
   priebežne

• opakovaná odborná príprava operačných dôstojníkov HaZZ:
   3. turnus: 11. 04. - 14. 04. 2022
   4. turnus: 16. 05. - 19. 05. 2022
   5. turnus: 20. 06. - 23. 06. 2022

• odborná príprava lezcov:
   1. turnus: 07. 03. - 18. 03. 2022
   2. turnus: 28. 03. - 08. 04. 2022
   3. turnus: 25. 04. - 06. 05. 2022
   4. turnus: 06. 06. - 17. 06. 2022
• odborná príprava zisťovateľov príčin vzniku požiarov:
   1. turnus: 16. 05. - 27. 05. 2022
   2. turnus: 20. 06. - 01. 07. 2022

 

 

Na uvedené druhy vzdelávacích aktivít je možné sa prihlásiť písomne. V prihláške je potrebné uviesť presnú adresu právnickej/fyzickej osoby a počet záujemcov. 

 

SŠPO MV SR v Žiline v súvislosti s dodržiavaním platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 vykonáva odborné prípravy v obmedzenom režime.