Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Oddelenie požiarnej prevencie

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre vo svojom územnom obvode :

²  riadi výkon štátnej správy,

²  vykonáva štátny požiarny dozor,

²  overuje odbornú spôsobilosť a vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti technikom požiarnej ochrany,

²  organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť

Stránkové hodiny od 8.00 do 14.30 hod

 

Dôležité odkazy

ŠTÁTNY POŽIARNY DOZOR

 

 Obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

obr-1

OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI TPO

Termin overovania odbornej spôsobilosti do 30 dní od podania kompletnej prihlášky 

Zoznam vydaných osvedčení TPO (XLSX, 117 kB)

PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Výučbový program - "Buď múdrejší ako oheň  v školskom roku -2013 - 2014"

výučbový program-1

 

NÁVODY - PRÍRUČKY, METODIKY 

 

Dôležité oznamy